Kiilto Pro Kerafix
Kahhelplaadiliim

Niiskuskindel liim keraamiliste plaatide paigaldamiseks seinapindadele.

Eriomadused

  • valkjas
  • lihtne kasutada
  • kasutusvalmis
  • vähese lõhnaga

Materjalid

Rakendus

Sobib keraamiliste plaatide kinnitamiseks seintele sisetingimustes. Kiilto Kerafix sobib ka polüstürool- ja PU-plaatide kinnitamiseks. Ei sobi plaatimiseks, kui plaadid on pidevas kokkupuutes veega.

Pakendi suurus EAN kood
1 l 6411511026016
3 l 6411511026030
10 l 6411511026108
Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 4% kaalu järgi või 90% RH

Erikaal

1,45 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kulu

1–2 m²/l, olenevalt hammastusest ja plaadi suurusest

Külmakindlus

Külmumine (kuivanult külmakindel liimiühendus)

Ladustamine

Suletud originaalpakendites, temp. üle +1°C, kehtib 3 aastat toote valmistusajast. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l

Sideaine tüüp

Stüreeni akrülaatdispersioon

Tööaeg

10–20 min. olenevalt ümbritseva keskkonna tingimustest

Kasutusjuhend

Sobivateks aluspindateks on betoonpinnad, laotud ja krohvitud müüripinnad, samuti tsement- ja kipsplaadid. Pind peab olema kuiv, kõva ja tolmuvaba ning stabiilne. Keraamilised plaadid võib liimida ka vanadele plaatidele või tugevale plastkattele: sel juhul laske liimil pärast plaatimist ja enne vuukimist kuivada 5–7 päeva. Vana plaaditud pind ja plastkate tuleb pesta vahendiga Kiilto Laattapesu. Plastkate tuleb nakkumise tagamiseks ka karestada.Kandke liim sileda liimilabidaga pinnale ja määrige hammastatud liimilabidaga laiali. Suruge plaadid viivitamatult pinnale. Vuugi minimaalne laius on 2 mm. Plaati ja paani saab nihutada 15 minutit pärast paigaldamist. Vuukida ei tohi enne 24 tunni möödumist liimimisest. Kui aluspind ei ole imav, ei tohi vuukida enne 5–7 päeva möödumist liimimisest. Ärge püüdke kuivamist kunstlikult kiirendada.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

CE
Soome Võtmelipp