Kiilto Pro J
Vuugilindipahtel

Veepõhine, kasutusvalmis vuugilindipahtel vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ning kuivades siseruumides seinte ja lagede tasandamiseks. Vuugilindi võib paigaldada käsitsi või spetsiaalse seadmega. Sobib ka aluspinna viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Max 2 mm

Eriomadused

  • vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile
  • seintele ja lagedele siseruumides
  • hall
  • max 2 mm kiht
  • kuivamisaeg 1–2 h/mm
  • kulu 1,6 kg/m²/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto J on veeslahustuv, kasutusvalmis vuugilindipahtel, vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ning kuivades siseruumides seinte ja lagede tasandamiseks. Sobib ka aluspinna viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Viimistletud pinna võib tasandada, üle värvida või tapeetida. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardite EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 nõuetele.

Pakendi suurus EAN kood
3 l 6411512155036
10 l 6411512155104
KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

2 mm

Kuivamise kiirus

u 1–2 h/mm (18 °C) (sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1,6 kg/m²/mm

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle 1 °C, 1 aasta.

MAX TERA SUURUS

< 0,2 mm

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Paindetugevus

> 320 N (EN13963)

Pakendi suurused

3 l, 10 l plastnõu

Sideaine tüüp

Polümeeri-lubjakivibaasiline pahtel

Tuletundlikkusklass

A2-s1, d0 (EN13963)

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Värvid

Helehall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto J on kasutusvalmis vuugilindipahtel, vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet veega.

Vuugilindi kinnitamine: kandke pahtel vuuki ja suruge lint kitsa teras pahtlilabidaga tugevalt vastu pahtlit. Seejärel kandke lindile teine pahtlikiht ja siluge laia teras pahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab vajadusel lihtsasti lihvida. Kui kipsplaat pole õhukeste servadega, siluge pahtlit ühtlaselt vuugi servast väljaspool, et saada sile pind. Sel juhul tuleks kipsplaadi servad kaldu lõigata. Vuugilindi saab paigaldada kipsplaadile ka spetsiaalse seadmega. Vaadake ka kipsplaadi tootja juhiseid.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Põhjamaade Luigemärk