Kiilto Easy
Iseliimuv trapitugevdustükk

Iseliimuv trapitugevdustükk põrandatrapi läbiviigule. Kasutatakse koos Kiilto võõbatavate veetõkkesüsteemidega.

Materjalid

Rakendus

Tugevdustükk põrandatrapi läbiviigule. Kasutatakse koos Kiilto võõbatavate veetõkkesüsteemidega.

Ladustamine

Valguse eest kaitstud kuivas kohas temperatuuril üle +1 °C võib avamata mahutis säilitada 1 aasta.

Pakendi suurused

37 cm x 37 cm

Sideaine tüüp

Butüülkummi ja PP-fliis

Värvid

Hall, valged ääred

Kasutusjuhend

Paigaldage tugevdustükk kuivale krunditud põrandale ja hõõruge ettevaatlikult paigale. Lõigake tugevdustükki ava, järgides põrandatrapi läbiviigu tootja juhiseid, ja vajutage tihendusrõngas oma kohale.

Liimige tugevdustükk aluspinnale, võõbates pintsliga hüdroisolatsioonimastiksit tugevdustüki külgedele, ja seejärel kandke hüdroisolatsioonimastiksit kogu tugevdustükile kuni tihendusrõngani.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED