Kiilto Highflex S2 DF
Plaatimissegu

Vähetolmav, kergsideainel, hea elastsusega, valge plaatimissegu. Ideaalne näit. klaasmosaiik-, looduskivist plaatide, kerisetaguste ja monteeritavate metallist vannitoapaneelide paigaldamiseks. C2TES2. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • valge, vähetolmav, lihtne peale kanda, ökonoomne, hea deformatsioonitaluvusega, kuumakindlus + 100°C
  • kerisetagused, keraamislised plaadid, klaasmosaiik, kivi ja marmor
  • kulu 0.8-1.1. kg/m²
  • vuukimine: seinad 12 h, põrandad 24 h
  •  sise- ja välistingimustesse

Materjalid

Rakendus

Kiilto Highflex S2 DF on valge, mittevalguv ja väikese kulunormiga ja hästi deformatsiooni taluv kergsideainel plaatimissegu keraamiliste, klaasmosaiik-, marmor- ja kiviplaatide kinnitamiseks. Uus vähetolmav tehnoloogia vähendab oluliselt segu tolmamist segamisel. Sobivad aluspinnad on näiteks plast-, värvitud, kahhel-, klinker ja tavalised kivimaterjalipinnad ning Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga või Kiilto niiskustõkkega töödeldud kipskartong- või kiudtsementplaadid. Kuumadel pindadel, nagu näiteks kaminad ja kerisetagused (eramute saunades), on segu maksimum kasutus temperatuur 100 °C. Jälgida ka deformatsioonivuukide vajalikkust, plaatimise ajal peab ruumis olema normaaltemperatuur. Plaatimistööd saab sooritada ilma vuuginöörita. Põrandaküte tuleb lülitada välja u 24 tundi enne plaatimise alustamist. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage niiskuskartlikud pahtlid ja tasandussegud. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada (v.a plaatpinnad). Plast-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et:

- pind on plaatimiseks piisavalt tugev
- plaaditav pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal
- vaha, rasv ja mustus pestakse leeliselise puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult
Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm;

Värvitud või PVC-ga kaetud metallaluspindu plaatides (nt monteeritavad metallist vannitoapaneelid) tuleb vaha, mustus ja rasv eemaldada aluspinnalt leeliselise pesuainega ja loputada korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm. Kruntimiseks kasutatakse Kiilto Fix Primer nakkedispersiooni (liivaterasid sisaldav krunt)

Notching of trowel
Notching of trowel
Pakendi suurus EAN kood
2,5 kg 6411513947050
10 kg 6411513947104
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Avatud aeg

üle 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Deformatsioon

üle 5,0 mm (EN 12002)

KLASSIFIKATSIOONID

C2TES2 (EN12004), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne +18–20 °C, minimaalne +5 °C

Kulu

u 1,1 kg/m² kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6 x 6 x 6 mm)
u 0,8 kg/m² kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: 4 x 4 x 4 mm).

Külmakindlus

Külmakindel

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta.

Libisemine

alla 0,5 mm (EN 1308)

MAX TERA SUURUS

0,3 mm

Nakketugevus

üle 1,0 MPa (EN 1348)

Pakendi suurused

2,5 kg plastnõu, 10 kg kott

Segamissuhe

u 4,5 l vett / 10 kg pulbrit (seinad)
u 5,0 l vett / 10 kg pulbrit (põrandad)

Sideaine tüüp

Polümeeri-aluminaadi tsemendi-kergsideaine-kvartsibaasiline pulber

Tuletundlikkusklass

E

Tööaeg

Tööaeg u 2 tundi pärast vee lisamist.

Kasutusjuhend

Puistake Highflex S2 DF pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 10–15 min ja segage veel kord kergelt läbi. Kandke segu plaaditavale pinnale samaaegselt tugevalt surudes ja kammige segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 20 min. jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaatide asendit on võimalik muuta 15 minuti jooksul. Tõstke pisteliselt paigaldatud plaate ja kontrollige, et plaadi tagakülg oleks piisavalt seguga kaetud (kahhelplaadid 70–75% ja klinkerplaadid 80–90%). Välistingimustes plaatides peab plaadi tagakülg olema seguga kaetud 100%. Piisava plaatimisseguga kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist.

Värsked plaatimissegu jäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud plaatimissegu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Seinaplaadid saab vuukida Kiilto Saumalaasti vuugitäidisega 12 tundi pärast plaatimist, põrandaplaadid 24 tunni pärast. Igapäevast koormust võib märjas ruumis rakendada nädala möödudes plaatimisest. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimel.

Seinakonstruktsioonide nurgad, seina- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuukige silikoonhermeetikuga Kiilto Sanitaarsilikoon.

Sobib väiksemate pinnaebatasasuste parandamiseks enne plaatimist. Mitme millimeetri kõrguste ebatasasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.