Kiilto GP
Vuugilindipahtel 1–3 mm

Spetsiaalne vuugilindipahtel vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ja kipsplaatide vuukide tasandamiseks. Sobib kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Max kihi paksus 3 mm. Liimsideainel.

Eriomadused

  • liimsideainel
  • vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile
  • kulu 1,2 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 3 mm/1 p
  • kuivadesse siseruumidesse

Materjalid

Rakendus

Kiilto GP on liimsideainel vuugilindipahtel siseruumide seintele ja lagedele. Sobib eriti hästi vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ja kipsplaatide vuukide tasnadamiseks. Võib kasutada ka seinte pahtelduseks enne värvimisest ja tapeetimisest. Ei sobi keraamilste plaatide või vinüülkatete aluspinnaks.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512004204
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 ( MaalriRYL 2012)

Kihi paksus

1–3 mm

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril 1 °C, 1 aasta.

MAX TERA SUURUS

0,2 mm

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Paindetugevus

> 320 N (EN 13963)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

7,0–7,5 l vett / 20 kg pahtlipulbrit, 1 mahuosa vett / 2,5 mahuosa pahtlipulbrit

Sideaine tüüp

Polümeer-lubjakivibaasiline pulber

Tööaeg

u 24 h (18 °C)

Töötingimused

soovituslik: +18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Värvid

Hele

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Enne uue kihi pealekandmist peab eelnev kiht olema täielikult kuivanud. Vajadusel tuleb pind enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake pahtel aeglaselt jahedasse (+18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kui valmissegatud pahtlit soovitakse kasutada ka järgmisel päeval, tuleb kuivamise vältimiseks pahtlinõu hoolikalt kinni katta.

Vuugilindi kinnitamine: kandke pahtel vuuki ja suruge lint kitsa teras pahtlilabidaga tugevalt vastu pahtlit. Seejärel kandke lindile teine pahtlikiht ja siluge laia teras pahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab vajadusel lihtsasti lihvida.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp