Kiilto Floorfix DF
Põrandaplaatimissegu

Vähetolmav elastne plaatimissegu, ideaalne suurte keraamiliste põrandaplaatide ja kivi kinnitamiseks kuivades ja märgades ruumides. Vuukida on võimalik juba 16 h pärast. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. C2ES1. C2ES2 koos Kiilto Fixbinderiga.

Eriomadused

  • vähetolmav, elastne
  • suurtele põrandaplaatidele
  • kulu 3.5-5 kg/m²
  • vuukimine: 16-48 h 
  • sise- ja välistingimustesse

Materjalid

Rakendus

Elastne plaatimissegu suurte keraamiliste põrandaplaatide ja mitteniiskustundlike kivide kinnitamiseks üldkasutatavatele pindadele, värvitud ja klinkerpõrandatele ning kips- ja kiudtsementplaatidele. Ehitusplaatidest aluspõrand peab olema piisavalt tugev plaatimiseks. Elastne Kiilto Floorfix DF tagab hea nakke plaatide ja plaatimissegu vahel. Tänu uuele koostisele on toode segamisel peaaegu tolmuvaba. Sobib kasutamiseks koos Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ei sobi kasutamiseks pindadel, mis on pidevalt vee all (nt. basseinid).

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, tugevad ja tolmuvabad. Eemaldage veebaasil tasandussegud. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada. Ehitusplaatidest aluspinda tuleb kruntida lahjendamata Kiilto Start Primeriga. Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist. Värvitud ja klinkerpindu plaatides (ainult siseruumides) veenduge, et materjal nakkub hästi aluspinnaga. Vaha, mustus ja rasv tuleb eemaldada plaaditavalt pinnalt Kiilto Maalarinpesu pesuainega ja loputada korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvige seda ja eemaldage lihvimistolm.

Notching of trowel
Notching of trowel
Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512396200
Aluspõranda niiskus

- Betoon < 90% RH

Avatud aeg

üle 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Deformatsioon

üle 2,5 mm (EN12002)

KLASSIFIKATSIOONID

C2ES1, M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 5 °C

Kulu

u 3,5 kg/m² kasutades 9 mm hammastusega segukammi
u 5 kg/m² kasutades 15 mm hammastusega segukammi

Külmakindlus

Külmakindel

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta

MAX TERA SUURUS

0,5 mm

Nakketugevus

üle 1,0 MPa (EN 1348)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

5,8–6,2 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

polümeeri-eritsemendi kvartsibaasiline pulber

Tuletundlikkusklass

E

Tööaeg

Töötlemisaeg u 2 tundi pärast vee lisamist.

Kasutusjuhend

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, kergesti laotatav mass. Laske segul seista u 5 minutit ja segage veel kord kergelt. Kandke segu plaaditavale pinnale samaaegselt tugevalt surudes ja kammige segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 10–15 min. jooksul.
Suruge plaadid tugevalt vastu värsket segumassi. Plaatide asendit on võimalik muuta 15 minuti jooksul. Tõstke pisteliselt paigaldatud plaate ja kontrollige, et peaaegu kogu plaadi tagakülg oleks seguga kaetud (80-90%). Välistingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülg olema seguga kaetud 100%. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest, materjalist ja tagakülje mustrist. Värsked segujäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Koormatav u 16 tundi pärast plaatimist, normaalsel toatemperatuuril. Vuukida saab vuugitäidisega Kiilto Saumalaasti juba 16 tundi pärast plaatimist; mitteimavate pindade puhul mitte varem kui 48 tunni pärast. Laske plaatidel nädal aega kuivada enne hariliku kasutuse alustamist. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimel.

Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, seina- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuukige silikoonhermeetikuga Kiilto Sanitaarsilikoon.

Segu elastsuse suurendamiseks vastavalt C2ES2 klassile võib lisada Kiilto Fixbinder lisandit (5 l Fixbinderit, 2 l vett ja 20 kg Floorfixi).

Sobib väiksemate pinnaebatasasuste parandamiseks enne plaatimist. Üle 10 millimeetri kõrguste pinnaebatasasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto tasandussegu.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.