Kiilto Floor Plus
Põranda- ja seinakatteliim

Professionaalide valik enamiku põrandakattematerjalide liimimiseks. Sobib kvartsvinüülplaatidele ja LVT põrandakatetele ehk vinüülparketile ja -plaatidele. Sobib ka kummipõrandatele ja põrandaküttega põrandatele.

Eriomadused

  • tugev nakkuvus ja kõrge lõpptugevus
  • sobib eriti hästi LVT, aga ka kvartsvinüülplaatide, kummikatete ja -plaatide, linoleumi  ning tekstiilkatete liimimiseks
  • lihtne laiali kanda
  • kulu 4-6 m²/l
  • ei sisalda plastifikaatoreid ega 2-etüülheksanooli

Materjalid

Rakendus

Veebaasil põranda- ja seinakatteliim vinüülkatetele ja -plaatidele, linoleumile, kummi- ja tekstiilkatetele ning raskete, üle 0,6 mm paksuste vinüülseinakatete kinnitamiseks imavatele ja mitteimavatele pindadele kuivades ja niisketes ruumides. Tänu suurele lõpptugevusele heale nakkele on Floor Plus ideaalne LVT-plaatidele. Võib kasutada põrandakütte korral.

Notching of trowel
Notching of trowel
Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Floor Plus Lattialiima 10 l 6411511012101
15 l 6411511012156
Aluspõranda niiskus

betoon: max 85% RH, puit: 8–12%

Erikaal

1,1 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kulu

4–6 m²/l

Külmakindlus

külmumine

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

15 l

Sideaine tüüp

Akrülaatsegapolümeer

Tööaeg

märgliimimine: 0–20 min, hiline märgliimimine: 20–60 min, kleepliimimine: 60–120 min (+23°C, 50% RH)

Kasutusjuhend

Aluspind peab olema kuiv, tahke, sile, tolmu- ja rasvavaba. Ebatasasused tasandada sobiva Kiilto põrandatasandusseguga. Plaatide jätkukohad peavad olema samuti tasandatud. Ehitusplaatpindade puhul järgida plaadi tootja juhiseid.Liim segada vajadusel enne kasutamist ning kanda seejärel liimikammiga või rulliga ühtlase kihina aluspinnale. Poorsetel pindadel toimub liimimine üldjuhul märgliimimisena: vajutage kate vahetult vastu aluspinda ja hõõruge see tugevalt aluspinnale. Jäiga või murdekohtadega põrandakatte puhul on soovitatav lasta liimil kuivada õhu käes 10–30 min enne kinnivajutamist. Täielikult mitteimavale pinnale jäiga katte paigaldamise puhul tuleb liimil enne katte asetamist lasta kuivada õhu käes üle 60 minuti. Või alternatiivselt hõõruge kate värskele liimile, siis tõstke lahti ja laske õhu käes seista 20–30 minutit. Pärast seda hõõruge kate hoolikalt aluspinnale. Värsked liimi plekid eemaldada veega. Kuivanud liim eemaldada tugevalt leeliselise pesuaine või ksüleeniga. Paigaldamisel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid.
Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada põrandatasandusseguga. Tasandussegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja katte kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.