Kiilto Pro Fixbinder

Lisaaine tsemendibaasil plaadisegule elastsuse ja nakketugevuse suurendamiseks. Sobib ka lisandiks Kiilto 60 ja Kiilto 60 Plus tasandusmassidele nakkekihi valmistamisel ja värskele betoonile (min 1 kuu, 95% RH) plaatimisel.

Eriomadused

  • Plaadisegu lisaaine nakke ja elastsuse parandamiseks
  • parandab segu niiskuskindlust 
  • Sobib ka Kiilto 60 tasandusmassi ja aluspinna vahelise nakkekihi moodustamiseks
  • Sobib ka värskelebetoonile plaatimisel (min 1 kuu, 95%RH)

Materjalid

Rakendus

Tsemendibaasil kinnitussegude lisaaine elastsuse ja nakkuvuse parandamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes. Võimalikud kasutuskohad näiteks :

1. Plaadisegu omaduste parandamiseks plaatide kinnitamisel suhteliselt värskele betoonaluspinnale (min 1 kuu, aluspõranda niiskus max 95%RH). Plaatimise käigus tuleb arvesse võtta betooni kahanemisest põhjustatud pingeid ja luua piisavalt deformatsioonivuuke.

2. Klaasmosaiigi paigaldamine. Tänu oma väikestele mõõtmetele ning siledale ja tihedale pinnale on klaasmosaiik eriti tundlik töövigadele. Klaasmosaiigi paigaldamine nõuab kogemusi ja tähelepanelikkust. Kiilto Fixbinder parandab plaadisegu nakke tugevust ja niiskuskindlust.

3. Puitlaastplaadi tugevdamine, liimides sellele kipskartongplaadi Kiilto Fixbinderiga tugevdatud plaadiseguga. Näiteks, 15 mm paks kipsplaat, liimituna 22 mm tapiga puitlaastplaadile, tugivahemaaga C 600, omab sama paindumisjäikust kui 22 mm tapiga puitlaastplaat, mille tugivahemaa on C 300.

4. Betoonaluspinna ja Kiilto 60/Kiilto 60 Plus tasandusmasside vahele nakkekihi tekitamine. Nakkekiht harjatakse aluspinnale tasanduskihi pealekandmist. Nakkekiht valmistatakse Kiilto 60 või Kiilto 60 Plus segu (20 kg), Kiilto Fixbinderi (1 l) ja vee (1,5 l) segust. Põranda tasanduskiht hõõrutakse värskele ühenduskihile.

Kiilto Fixbinder parandab tsemendibaasil segude nakketugevust ning annab hea niiskuskindluse ja lisab elastsust. Tsemendi leeliselisus ei mõjuta lisaaine toimet. Ei soovitata kasutamiseks muude tsemendibaasil ehitussegudega, näiteks põrandatasandussegudega või vuugitäidistega.

Pakendi suurus EAN kood
5 l 6411512074054
Erikaal

1

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Suletud pakendis kuivas ruumis kuni 1 aasta.

Pakendi suurused

1 l ja 5 l plastnõud

Sideaine tüüp

Polümeerdispersioon

Kasutusjuhend

Fixbinder ja vesi segatakse tasandussegu hulka (vt segamissuhte tabel lisas). Tabelis näidatud lisatava vee kogus segu konsistentsi kohandamisel on ligikaudne. Lisaaine kasutamine aeglustab pisut segu kuivamist ja kõvenemist. Plaatimisel Kiilto Flexfix Remontplaadisegu, Pro Fix, Ultra Fix, Kiilto Super W, Superfix DF, Kiilto Lightfix ja Kiilto Floorfix DF-ga tuleb lisandi kasutamisel vuukimisega oodata lisaks tavapärasele kuivamisele täiendavalt 1 ööpäev. Kiilto Kerapid ja Kiilto Lattialaasti DF kasutamisel on aeglustav mõju umbes 5 tundi. Kõvenemis- ja kuivamisaega mõjutavad oluliselt ruumis valitsevad tingimused, näiteks ruumi, aluspinna ja lisaaine temperatuur, aluspinna kvaliteet ja niiskus. Seetõttu tuleb eeltoodud juhiseid käsitleda vaid orientiirina.

 

Toode Fixbinder (liitrid) 

 vesi (liitrid)

Ultra Fix, Pro Fix, Flexfix Remontplaatimissegu (20 kg),  5 2
Super W, Superfix DF (15 kg)  5 2
 Lightfix ( 15 kg) 5 2
  Kerapid DF (15 kg) 4,5 

 Lattialaasti DF Light (15 kg)

 5 
 Lattialaasti DF  (20 kg) 5 
  Floorfix DF ( 20 kg) 5 2
Kiilto Pro Lightfix DF                                          5                        3             
Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp