Kiilto Fine
Viimistluspahtel

Väga peen, valge, kasutusvalmis täitepahtel kuivade siseruumide seinte ja lagede viimistlemiseks. Nakkub hästi ka värvitud pindadega. Max 2 mm. Veeslahustuv

Eriomadused

  • seinte ja lagede kriimustuste ja väikeste aukude täitmiseks ja tasandamiseks
  • max täitepaksus kuni 2 mm
  • ülelihvitav 2–3 h pärast täitmist, lõplik kuivamisaeg 2–3 h/mm
  • võib üle värvida või tapeetida
  • nakkub hästi ka värvitud pindadega
  • 0,4 m²/tuub/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto Fine on heledat värvi, veepõhine, kasutusvalmis, peen viimistluspahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardi EN 15824:2009 nõuetele. Kiilto Fine sobib kipsplaadi, tasandussegu ja krohvi viimistlemiseks.

Pakendi suurus EAN kood
400 ml 6411512010502
Erikaal

u 1,2 kg/l

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

2 mm

Kulu

Üks tuub katab u 0,4 m² ala (1 mm paksune kiht) või u 600 väikest auku (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

400 ml plasttuub

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Värvid

valkjas

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pind enne järgmise kihi pealekandmist lihvida ja kogu lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Kiilto Fine on kasutusvalmis viimistluspahtel. Kandke peale metallist pahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab lihtsasti lihvida.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED