Kiilto Extra
Põranda- ja seinakatteliim

Väga hea algnake ja pikk liimimisaeg. Sobib vinüülpõrandakatetele ja – plaatidele ning tekstiilkatetele. 2-etüülheksanoolivaba. Ka märgadesse siseruumidesse.

Eriomadused

  • hea algnake, pikk kleepliimimisaeg
  • veebaasil
  • 2-etüülheksanoolivaba

Materjalid

Rakendus

Akrüüldispersioonliim PVC-põrandakatete ja plaatide paigaldamiseks, siledate ja kärgstruktuuriga PVC või kummivahuga kaetud tekstiilpõrandakatete, samuti viltkatete paigaldamiseks. Kiilto Extra sobib ka raskete, üle 0,6 mm paksuste PVC seinakatete liimimiseks absorbeerivatele ja mitteabsorbeerivatele aluspindadele. Kiilto Extra on ideaalne katete kinnitamisel kui vajatakse head algnaket ja pikka tööaega. Sobib põrandakütte korral. Tootel on M1 ehitusmaterjali emissiooniklassifikatsioon.

Notching of trowel
Notching of trowel
Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Extra lattialiima / exp 1 l 6411511818017
Kiilto Extra lattialiima / exp 3 l 6411511818031
Kiilto Extra lattialiima / exp 10 l 6411511818109
15 l 6411511818154
Aluspõranda niiskus

betoon: max 3,5 kaalu% või 85 % RH, puit: 8–12%

Erikaal

umbes 1,2 kg/l

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kulu

4–6 m²/l

Ladustamine

Säilitada suletud originaaltaaras, temperatuuril üle +1°C. Säilimisaeg 18 kuud. Pärast pikemaajalist ladustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l ja 15 l

Sideaine tüüp

Akrülaatkopolümeer

Tööaeg

märgliimimine: 0–20 min, hiline märgliimimine: 10–30 min, kleepliimimine: 30–60 min.

Kasutusjuhend

Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile, puhas tolmust ja rasvast. Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada Kiilto põrandatasandusseguga. Tasandussegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja katte kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.
Puit- ja plaatpõrandate vuugid tasandatakse ja pinnad eeltöödeldakse vajadusel. Liim segada vajadusel enne kasutamist ning kanda seejärel peenehambulise liimikammiga ühtlase kihina aluspinnale. Liimimine toimub üldjuhul märgliimimisena, mille puhul põrandakate paigaldatakse kohe peale liimi pealekandmist. Kate hõõruda tugevasti kinni aluspinnale, liikudes keskelt äärte poole ja jälgides, et õhumullid kaoksid. Jäiga või murdekohtadega põrandakatte puhul võib lasta liimil kuivada kuni 10-20 min. enne katte paigaldamist. Täiesti mitteimavale aluspinnale mittepoorset katet paigaldades tuleb lasta liimil enne katte kinni vajutamist lasta seista isegi kuni 60 min või hõõruda paan kergelt kinni, tõsta seejärel uuesti lahti ja lasta kuivada 20-30 min ning seejärel hõõruda hoolikalt kinni.
Värsked liimiplekid eemaldada veega. Kuivanud plekke saab eemaldada tugevalt leeliselise puhastusvahendiga või ksüleeniga. Paigaldamisel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid. Kuivanud liimipinda ja katet saab kuumaktiveerida kuumaõhupüstoliga: kuumutage liimi ja katet ja hõõruge kate aluspinnale (nt. põrandakatte ülespöörded seinale märgades ruumides ja wc-s).

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp