Kiilto Even

Seinakattematerjali liimimiseks tihedatele, värvitud pindadele ning vaht-, õhukese, homogeense, mineraalse ja klaaskiust aluskihiga PVC-seinakatete kinnitamiseks, eriti niisketes piirkondadades.

Eriomadused

  • seinakatete liimimiseks, niisketes ruumides (õhukeste homogeensete, mineraal- ja klaaskiudtagusega seinakatted)
  • PVC-seinakatete liimimiseks

Materjalid

Rakendus

Sobib mitteimavatele aluspindadele liimimiseks niiskes ruumis. Imavad pinnad vajavad eeltöötlust, näiteks värvimist või katmist veega vedeldatud liimiga. Samuti sobib katmiseks polüvinüülkloriidist seinakatete ja klaaskiudtapeetidega niisketes ja kuivades piirkondades.

Pakendi suurus EAN kood
1 l 6411511021011
5 l 6411511021059
15 l 6411511021158
Aluspõranda niiskus

puit: 8–12%, betoon: kuni 3% kaalu järgi või alla 85% suhtelise õhuniiskuse

Erikaal

u 1,05

Kasutustemperatuur

18–25 °C

Kulu

u 4 m²/l

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temp. üle 1 °C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud toode tuleb kuu aja jooksul ära kasutada.

Pakendi suurused

1 l, 5 l, 15 l

Sideaine tüüp

EVA-dispersioon ja modifitseeritud tärklis

Tööaeg

Poorse aluspinna puhul 15–20 minutit NB! Märjalt liimuv. Kasutatud liimikogus, aluspind ja ümbritsevad tingimused mõjutavad oluliselt tööks kuluvat aega.

Kasutusjuhend

Töötage tavalisel toatemperatuuril. Nii tapeet kui ka toode peavad saavutama toatemperatuuri. Paigaldamisel järgige kattematerjali tootja juhiseid. Pind peab olema kuiv, tolmuvaba, puhas, tugev ja piisavalt tasane. Niisketes piirkondades kasutage tasandamiseks niiskuskindlat tasandussegu. Väga imavad aluspinnad tuleb eeltöödelda, kattes need kruntvärvi või liimiga. Kruntimiseks kasutatakse niiskuskindlat matti kruntvärvi või veega vahekorras 1:1 vedeldatud liimi. Mittimavate aluspindade katmisel plastkatetega soovitame kasutada liimi Kiilto M1000 ECO.

Klaaskiudtapeet: laotage liim värvirulli abil seinale. Pressige seinakate korralikult vastu seina, et eemaldada õhumullid. Asetage paanid kontaktühendusega. Enne tapeediga katmist või värvimist laske vähemalt 24 tundi kuivada.

Plastkatted: kandke liim värvirulli või kellu abil kas seinale mahus 1–3 paani korraga või kattematerjali tagaküljele. Kasutage märgliimimise meetodit. Asetage paanid kontaktühendusega või tehke ühendus seinal noa abil. Värsked liimiplekid tuleb eemaldada kohe niiske lapi või käsnaga. Peske tööriistad puhtaks leiges vees.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp