Kiilto Eraldusriba

Vahtplastist, iseliimuv eraldusriba põrandatasandussegu äärtesse paigaldamiseks. Eraldab tasandussegu vertikaalsetest konstruktsioonidest. Paksus 8 mm, kõrgus 100 mm.

Materjalid

Rakendus

Kiilto Eraldusriba on polüetüleenist eraldusriba põrandatasandussegu äärtesse paigaldamiseks. Eraldab tasandussegu vertikaalsetest konstruktsioonidest.
Kiilto Eraldusriba kasutatakse ujuvate dB-põrandate ja põrandaküttega põrandate puhul. Kiilto Eraldusriba kompenseerib ujuvate põrandakonstruktsioonide liikumist temperatuurikõikumiste ja kahanemise tõttu. Eraldusriba summutab ümbritsevatele konstruktsioonidele levivat löögimüra.
Eemaldage aluspinnalt kõik ebatasasused. Aluspind peab olema kuiv.

Kasutusjuhend

Kiilto Eraldusriba paigaldatakse vertikaalsete konstruktsioonide ja põranda vahele.
Riba tagaküljel on iseliimuv teip, mis hoiab riba vertikaalse konstruktsiooni küljes paigal. Riba esiküljel on kokkuklapitud serv, mis lahtiklapituna tihendab liitekoha. Lahtiklapitud serva võib vajadusel aluspinna külge teipida.
Torud ja läbiviigud tuleb eraldada tasandussegust vahtplastist isolatsioonidetailide abil.

 

Rulli mõõdud8 x 100 mm x 50 jm
Pakend  Kotis 500 jm 
Rulli kaal  u 1,3 kg, kott u 13 kg 
Materjal 100% polüetüleenvaht, polüetüleenkile  
Kaal u 26 g/jm 
Värvus  sinine 

 

 

 

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.