Kiilto Epoxy Tile grout
Vuugitäidis

Kahekomponentne epoksüvaigul põhinev vuugitäidis keraamilistele plaatidele sise- ja välistingimustes. Annab veekindla vuugi suurepärase kulumis- ja kemikaalikindlusega. Sobib ka keraamiliste plaatide paigaldamiseks.

Eriomadused

  • veekindel
  • suurepärane vastupidavus mehaanilisele kulumisele ja kemikaalidele
  • vuugi laius 1–10 mm
  • 6 tooni
  • professionaalseks kasutuseks

Materjalid

Rakendus

Kiilto Epoksü-vuugitäidis on kahekomponentne epoksüvaigul põhinev vuugitäidis keraamilistele plaatidele ja klaasmosaiigile. Hea puhastatavus, tugevus ning kulumis- ja kemikaalikindlus. Seetõttu sobib vuugitäidis väga hästi kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses, toitlustusasutuste köökides või tervisekeskustes, kus vuugid peavad olema vastupidavad ja hästi puhastatavad. Sobib 1–10 mm laiustesse seina ja põrandavuukidesse. Kõvenenud vuugi temperatuurkindlus on –20...+60 °C.
Toodet saab kasutada ka keraamiliste plaatide paigaldamiseks.

Pakendi suurus EAN kood
*Kiilto Epoxy Tile grout 310 traffic white 5 kg 6411513635056
Erikaal

u 1,5 kg/l

Kasutustemperatuur

soovitus: +18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Kulu

u 0,5–1,5 kg/m² olenevalt plaadi ja vuugi suurusest

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ja jahedas ruumis 2 aastat.

Pakendi suurused

2kg and 5 kg plastnõu

Segamissuhe

segage komponendid tootja poolt valmis pakendatud mahtudes

Sideaine tüüp

Epoksü

Survetugevus

≥ 45 N/mm 2 (EN 13888)

Valmissegu kasutusaeg

u 30–45 min (+20 °C), oleneb olulisel määral temperatuurist. Toote omavahelisel reageerimisel tekkiv kuumus võib tööaega lühendada.

Vastupidavus

≤ 250 mm3 (EN 13888)

Vuugi suurus

1–10 mm

Värvid

6

Kasutusjuhend

Enne vuukide täitmist veenduge, et plaatimissegu oleks piisavalt kõvenenud ja et vuugid oleksid puhtad. Plaatimissegu võib ulatuda kõrguseni maksimaalselt 1/3 vuugi sügavusest.
Vuukimiseks peab olema aluspinna, materjali ja plaatide temperatuur üle +10 °C. Temperatuur mõjutab oluliselt vuugitäidise konsistentsi, tööaega ja kõvenemist. Mida soojem on mass, seda lihtsam on seda laiali kanda ja seda kiirem kõvenemisaeg. Põrandaküte välja lülitada umbes 1 päev enne plaatimist ja uuesti sisse lülitada umbes 1 nädal pärast plaatimist.
Kiilto Epoksü-vuugitäidist on soovitatav segada täis nõu koguses. Õige segamissuhe on oluline vuugitäidise kõvenemiseks ja omaduste tagamiseks. Segada tuleb mehaaniliselt aeglasel pöörlemiskiirusel. Kaapige segamismahuti servad puhtaks. Pärast segamist võib jaotada massi osadeks, et reageerimisel tekkiv kuumus ei lühendaks tööaega. MItte lisada massile vett ega lahustit.
Kandke vuugitäidis laiali jäiga, epoksü vuugitäidisele mõeldud kummist labidaga diagonaalselt üle vuukide ja vajutage samal ajal vuugid tugevalt täis. Eemaldage plaatidelt võimalikult palju vuugitäidist, et vähendada materjali liigset kulu ja pesemisvajadust.
Puhastamist alustage võimalikult kiiresti pestes plaaditud pinda ringjate liigutustega kõigepealt kareda käsnaga (nn.karukeel). See tihendab vuugid ja liigne vuugitäidis tõuseb plaatide pinnale. Seejärel eemaldage vedelad segujäägid pehme svammiga, pestes regulaarselt puhta veega. Pesemise lihtsustamiseks võite pesuvette lisada puhastusvahendit Kiilto Epoxy Cleaner (10 -30 ml / 1 l vett). Vett tuleb sageli vahetada. Kuivatage plaatide pinnalt liigne vesi svammiga. Svamm tuleb välja vahetada, kui selle poorid on küllastunud vuugitäidisega. Üleliigne vuugitäidis tuleb hoolikalt pinnalt eemaldada, sest kõvenenud Kiilto Epoksü-vuugitäidist on raske puhastada. Kõvenenud jäägid saab puhastada järgmisel päeval Kiilto Epoxy Cleaner kontsentraadiga. Pärast vahendiga töötlemist tuleb plaadid põhjalikult loputada ja kuivatada.
Kiilto Epoxy Cleaneri kasutamisel koos pesuveega või järelpuhastamisel on oluline see põhjalikult puhta veega maha loputada, kuna puhastusvahend muutub aja jooksul kollaseks, määrides vuugide ja plaatide pinnad.
Puhastatavus sõltub väga palju plaatide tüübist (nt karedad ja poorsed plaadid). Vajadusel katsetage eelnevalt vuukimist ja puhastatavust. Suurte alade puhul tuleb vuukimine ja puhastamine teha osade kaupa.

Tööriistad saab pesta puhtaks veega, kui seda teha kohe.

Nihkevuukide, eri materjalide liitekohtade (nt nurgad ja läbiviigud) ning plaatide ja muude pinnamaterjalide liitekohtade tihendamiseks kasutage silikooni Kiilto Sanitaarsilikooni või Kiilto Silicone silikooniga.
Plaadid kannatavad kerget koormust järgmisel päeval. Lõpliku tugevuse saavutab vuugitud pind 5 päeva pärast (+23 ° C). Jahedad tingimused aeglustavad kõvenemisprotsessi.
Kui kasutate toodet plaatide paigaldamiseks, peab aluspind olema kõva, kuiv ja puhas. Kandke segu plaaditavale pinnale (6x6x6 mm hammastusega segukammiga). Suruge plaadid tugevalt kinni. Eemaldage värsked vuugitäidise jäägid veega.

Vuugitäidise ligikaudne kulust (materjalikadu pole arvesse võetud):


 

Plaadi suurus

Vuugi laius

Vuugi sügavus

Kulu

2 cm x 2 cm

2 mm

5 mm

u. 1,7 kg/m2

10 cm x 10 cm

3 mm

5 mm

u. 0,7 kg/m2

30 cm x 30 cm

3 mm

8 mm

u. 0,5 kg/m2

Lisainformatsioon

Kuigi Kiilto Epoksü-vuugitäidis on väga hea mustusehülgavuse ja puhastatavusega, võivad tugevalt määrivad ained (nt tee või kohv) jätta heledatele vuukidele jäljed. Kuumtöödeldud puit või eksootilised puuliigid (sh kuumtöödeldud kiirjas mänd) võivad sisaldada kemikaale, mis võivad siseõhku sattudes muuta vuukide värvi. Kahtluste korral katsetage toote sobivust enne kasutamist. Kloreeritud vesi võib aja jooksul veidi muuta valgete vuukide värvi.
Värviproovide tootmismeetodi tõttu võivad proovid ja tegelik vuugitäidis veidi erineda. Värvierinevuste vältimiseks peaks segukottidel olema sama partiinumber.
Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Tulemus sõltub olulisel määral ka sellest, kuidas töö on teostatud. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid, kaitseprille ja tolmumaski. Tutvuge kemikaali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

CE