Kiilto Pro Easyrapid
Kiirkivinev peentasandussegu 0-5 mm

Väga kiire tasandussegu tasanduskihtide kiireks viimistlemiseks siseruumides. Kuni 10 mm aukude parandamiseks. Kõnnitav umbes 45 minuti pärast. Põrandakatte saab paigaldada juba 1–2 tundi pärast tasandamist. Betoonist ja tasandussegust aluspinnad ei vaja eelnevat kruntimist. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • kerge ja lihtne laotada, pasta konsistents
  • tasanduskihtide kiireks viimistlemiseks märgruumides või kuivades siseruumides
  • kaetus 1,1 kg/m²/mm
  • pikk tööaeg, saavutab kiiresti tugevuse
  • kaetav 1–2 tunni pärast

Materjalid

Rakendus

Pastataoline kiirkivinev tasandussegu põrandate tasandamiseks paksuses 0–5 mm enne põrandakatte paigaldamist. Väikestel kohtparandustel ja aukude täitmisel paksuses kuni 10 mm. Paksemate kihtide puhul soovitame kasutada tasandussegu Maxirapid. Pro Easyrapidit ei soovitata kasutada aluspinnale liimitava parketi aluspõranda tasandamiseks.

Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks betooni karedad, ebatasased alad ja kõrged servad. Betoonist ja tasanduskihist aluspindade tasandamisel ja aukude täitmisel ei vaja aluspind eelnevat kruntimist. Remonditavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro Easyrapid 10 kg 6411512175102
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% suhteline niiskus

KAHANEMINE

< 0,8 ‰ (23 °C, 50% RH)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C25-F6 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

optimaalne +18–20 °C, minimaalne +10 °C

Kihi paksus

0–5 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,1 kg (u 8–9 l tasandussegu/kott).

KÕNDIMISKUIV

U 45 min

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas kohas 9 kuud

MAX TERA SUURUS

U 0,25 mm

Nakketugevus

> 1 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

1–2 h

Paindetugevus

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

10 kg kott

Segamissuhe

2,6–3,0 l vett / 10 kg kott

Sideaine tüüp

Polümeeri-eritsemendi-liiva-/lubjakivibaasiline pulber

Survetugevus

C25 (> 25 MPa), EN 13813

Tuletundlikkusklass

A2fl-s1

Tööaeg

U 20 min

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane pastataoline mass. Kandke kohe puhtale aluspinnale teraspahtlilabidaga.

Põrandakate tuleb paigaldada suhteliselt kiiresti pärast tasandussegu kõvenemist ja kuivamist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.

Ei ole soovitatav värviga kaetavate põrandate tasandamiseks.

Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.

Ei sobi alaliselt vee all olevatele pindadele (näiteks ujumisbasseinid).

NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote korrektseks kasutamiseks lugege läbi toote brošüür, tööjuhised ja ohutuskaart, mis on saadaval aadressil www.kiilto.com.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge kemikaali ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Kiire
Soome Võtmelipp
Põhjamaade Luigemärk