Kiilto Easy Remover

Kasutusvalmis Kiilto tapeedeemaldusvahend tselluloos- või tärklisekliistriga kinnitatud paber- või fliistapeetide eemaldamiseks,

Eriomadused

  • geeljas
  • lihtne kasutada
  • rulliga pealekantav
  • ei tilgu

Materjalid

Rakendus

Kiilto Easy Remover tapeedieemaldusvahend on valmissegatud tapeedieemaldaja, mida kasutatakse tapeedi eemaldamiseks, kui on kasutatud tselluloosil või tärklisel põhinevat liimi. Vastab M1-emissiooni klassifikatsioonile - valmissegu, ei vaja ootamist - head pealekandmise omadused - hea märgavus - pikaajaline mõju

Pakendi suurus EAN kood
5 l 6411513197059
Erikaal

umbes 1,03

Kasutustemperatuur

+18°C kuni 20°C

Kulu

4–5 m²/l

Külmakindlus

Külmumine

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud mahuti tuleb ära kasutada ühe kuu jooksul.

Pakendi suurused

5 l, 10 l, 15 l

Kasutusjuhend

Tapeedieemaldaja kantakse tavaliselt pinnale 1 L/4–5 m² ja jäetakse imenduma 15–60 minutiks olenevalt tapeedi imavusest. Pärast küllastumist hakkab tapeet maha kooruma ja selle võib käsitsi maha tõmmata. Mitme tapeedikihi korral korrake toimingut või katke tapeedieemaldaja värske kiht plastkilega, et tagada parem märgumine. Pestava tapeedi pind tuleb enne Kiilto tapeedieemaldaja pealekandmist karestada. Vinüültapeetide ja lamineeritud tapeetide plastikust kiht tuleb korralikuks märgamiseks eemaldada. Niiskustundlikke põrandakattematerjale tuleb käitlemise ajal kaitsta. Ruumi- ja pinnatemperatuur +18–20°C. Töötage toatemperatuuril. Laske Kapetinpoistol kohaneda toatemperatuuriga. Ümbritsevad tingimused, näiteks ruumi ja tapeedi temperatuur, aluspinna kvaliteet ja niiskus ning pealekantud Kiilto tapeedieemaldusvahendi kogus mõjutavad lõpptulemust oluliselt. Seetõttu tuleb meie soovitusi käsitada vaid juhistena.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp