Sammumüra summutamise süsteem keraamiliste plaatide ja liimitava puitparketi alla paigaldamiseks. Kuivadesse siseruumidesse. Paksus 3 mm. Pakend 5 m².

Materjalid

Rakendus

Kiilto dB Stop on 3 mm paksune korgi-kummiühendist valmistatud põranda alusmaterjal. Saadaval 500 x 500 mm lehtedena, mis liimitakse aluspõranda külge. Aluspõrand peab olema vastupidav; kattematerjaliks sobivad keraamilised plaadid või puitparkett. Sobib kasutamiseks kodudes, üldkasutatavates hoonetes (hotellid, koolid, bürooruumid jms) ning samalaadsetes kuivades siseruumides. Ei sobi tööstusruumidesse ega samalaadset koormust taluvate põrandate all kasutamiseks. Aluspõrand peab olema tasane, jäik ja vastupidav ning puhas tolmust ja mis tahes võõrkehadest. Sobivateks alusmaterjalideks on betoon ja ehitusplaadid. Karedate ja ebatasaste põrandate tasandamiseks võib kasutada sobivat Kiilto põrandatasandussegu. Aluspind peab olema kuiv ning betooni suhteline niiskus peab jääma alla 85%.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto dB Stop 50 x 50 cm 20 kpl/ltk 6411513593509
Kasutusjuhend

Tooge Kiilto dB Stopi lehed töökohta kohanemiseks vähemalt 24 tundi enne paigaldamise algust ja avage pakid. Lehed liimitakse aluspõranda külge Kiilto M1000 ECO või Floor Plus põrandaliimi kasutades. Paigutage lehed aluspinnale ning suruge/rullige õhu eemaldamiseks kihtide vahelt ning ühtlase nakkumise tagamiseks tugevalt vastu aluspinda.
Lehed paigaldatakse tiheda servliitega, mis ei lase tasandussegul või muudel materjalidel, mis võiksid müraisolatsiooni tõhusust vähendada, liitekohtadesse sattuda.
Põrandapind eraldatakse vertikaalsetest tasapindadest nt Kiilto dB lehtedest lõigatud ribadega. Kinnitage need seina külge Kiilto M1000 ECO või Floor Plus põrandaliimi kasutades. Avauste eraldamiseks võite kasutada nt Kiilto Masa liimhermeetikut. Pöörake erilist tähelepanu sise- ja välisnurkadele. Oodake enne põrandakattematerjali paigaldamist 24 tundi. Kasutatavad keraamilised plaadid ei tohi olla väiksemad kui 20 x 20 cm. Sobivaks liimiks on näiteks Kiilto Floorfix DF. Laudparketi paigaldamiseks kasutage Kiilto MS Silex parketiliimi.


Lehe suurus
500 x 500 mm (+/- 1%)
Paksus 
3 mm 
Pakend

5 m²

Materjal
Ümbertöödeldud PU kumm ja kork koos PU sideainega
Soojusjuhtivus
0,045 W/mK
Deformatsioonijärgne taastumine
90%
Mürasummutus betoonist aluspinnal ∆Lw SFS-EN ISO 10140-3: 2010:
13 dB keraamiline plaat (10 mm) 14 dB puitparkett (14 mm)
Kaal 

900 g/m²

Värvus
must/pruun
Max koormus

2000 kg/m²


Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED