Kiilto Cleaner 302

Puhastusaine kahekomponendilise liimi pinnalekandmise seadme ja düüside puhastamiseks.

Materjalid

Rakendus

Kiilto Cleaner 302 on uut tüüpi puhastusaine, mis on nii kasutajale kui keskkonnale ohutum kui traditsioonilised ülilenduvad ja süttivad lahustid nagu atsetoon, tolueen, metüleenkloriid ja glükooleeter. Selle puhastusaine lahustuvus on enamikes orgaanilistes lahustites väga suur, kuid vees lahustuvus on väike. Kiilto Cleaner 302 eriomaduste hulka kuuluvad efektiivsus, väga väike toksilisus, väike aurustuvus, kõrge keemispunkt ja väiksem lõhn. Puhastusainet Kiilto Cleaner 302 võib kasutada kahekomponendilise PU-liimi düüside ja segistite puhastamiseks. See sobib liimi värskete plekkide ja pritsmete eemaldamiseks.

Pakendi suurus Toote kood
Kiilto Cleaner 302 20 kg/20 l T2590.020
Konsistents

Väikese viskoossusega vedelik

Erikaal

umbes 1,1 kg/dm³

Värvid

Läbipaistev

Ladustamine

Säilitusaeg avamata nõudes temperatuuril +10–25 °C 18 kuud.

Kasutusjuhend

Puhastusainet Kiilto Cleaner 302 kasutatakse tarneolekus ja seda ei lahjendata. Vajaduse korral võib puhastusainel lasta toimida pikemat aega. Tööriistade puhastamiseks võib need kasta puhastusainesse Kiilto Cleaner 302. NB! Kui polüuretaanmaterjali segamise seadme puhastamiseks kasutatakse toodet Kiilto Cleaner 302, siis peab puhastusainega kokkupuutuva tihendi materjaliks olema EPDM-kummi või polütetrafluoroetüleen (nt Teflon®). Muud materjalid võivad aja jooksul punduda või hapruda.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teave põhineb meie katsetel ja meie praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on määratletud standardsetes tingimustes. Variatsioonid kohalikes töötingimustes mõjutavad toote sooritusvõimet ja tulemust. Tulemus sõltub seega tugevasti töötingimustest. Tagame meie toodete hea kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedi tagamise süsteemile. Tootja ei vastuta toote eest, kui seda kasutatakse valesti, ega valitsevate tingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Sel juhul ei vastuta me lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab kontrollima toote sobivust teatud kindlaks kasutusotstarbeks.

Soome Võtmelipp