Kiilto Airblock Fiber

Ühekomponentne, kiudtugevdusega, veepõhine, lahustivaba ja pastalaadne tihendusaine. Võib peale kanda pintsli või rulliga vertikaal-, horisontaal- ja laepindadele.

Eriomadused

  • väga elastne õhulekkevastane kate
  • pasta
  • värvitav
  • läbiviikude, akna ja ukse ühenduskohtade, põranda ja seina ühenduskohtade, samuti seina- ja lae ühenduskohtade jaoks. Sisetingimustesse.
  • Testitud ja heaks kiidetud radoonilekete sulgemiseks

Materjalid

Rakendus

Väga elastne veepõhine pastalaadne kate õhulekete vastu siseruumides. Lihtne peale kanda. Testitud ja heaks kiidetud kasutamiseks ka radooni difusiooni tõkkena. Suurepärane nakkuvus erinevatele aluspindadele. Sobib vertikaal-, horisontaal- ja laepindadele, ühenduskohtadele ja vuukidele ning läbiviikutele. Sobib kütmata siseruumidesse.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Airblock Fiber 10 kg/8,1 l 6411512708102
Erikaal

1,25

KLASSIFIKATSIOONID

M1

Kasutustemperatuur

+15-25 °C

Kihi paksus

u 0,4 mm kuivanult
(u 0,9 mm märjalt)

Konsistents

Kiudtugevdusega pasta

Kulu

U. 1kg/m²

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Säilitada temperatuuril üle + 1 °C, tihedalt suletud originaalpakendis maksimaalselt 1 aasta.

Nakketugevus

Erinevad
aluspinnad
Betoon: 2,1 MPa
Jämetasandussegu: 1,3 MPa (Kiilto 70)
Peentasandussegu: 1,6 MPa (Kiilto TopPlan)
Tellis: 1,8 MPa
Puitlaastplaat: 1,5 MPa
Roostevaba teras (metall): 2,1 MPa
Alumiinium: 1,9 MPa
Kiilto Block: 2,8 MPa
Kiilto Hydrablock: 2,7 MPa
Liiv-lubitellis, puitlaastplaat, kipsplaat ja seinakrohvid: nake ületas aluspinna tugevust

Pakendi suurused

10 kg /8,1 l

Pragude katmine

3,8 mm (EN 1062-7 (mod))
Koos Kiilto KeraSafe nurgalindi või Kiilto butüüllindiga >10 mm

Sideaine tüüp

SBR hübriid

Temperatuuritaluvus

–20…+70 °C

Veeauru läbilaskvus

Sd = 18 m
Auru läbilaskvus (EN ISO 12572:2001 tingimus A)

Viskoossus

U 65 000 mPas

Värvid

Valge

pH

u 9

Kasutusjuhend

Segage toode enne kasutamist. Eemaldage aluspinnalt mustus, mis võib nakkumist kahjustada, sealhulgas lahtised osakesed, tolm ja soolaladestused. Täitke eelnevalt praod ja augud. Kandke peale vähemalt kaks ühtlast kihti Airblock Fiberit. Teise kihi võib peale kanda kohe peale esimest (märg märjale). Kuivamisaeg sõltub valitsevatest tingimustest ja katte paksusest.
Kiilto Airblock Fiberit saab vajadusel kasutada koos Kiilto butüüllindiga või Kiilto KeraSafe nurgalindiga. Poorsed aluspinnad võib vajadusel enne Kiilto Airblock Fiberi pealekandmist kruntida lahjendatud (1:1) Kiilto Keraprimeriga.

Tööriistad: pintsel või rull.

Katmata toote vastupidavus mehaanilisele kulumisele ja UV-kiirgusele on piiratud. Toote tasandamise ja katmise vajadust tuleb hinnata iga juhtumi puhul eraldi.
KIILTO AIRBLOKIGA TÖÖDELDUD SEIN:
1. Jäetakse lõplikuks pinnaks.
2. Värvitud standardse siseruumides kasutamiseks sobiva veebaasil värviga, nt. Tikkurila Luja või Teknos Trend.
3. Pahteldatakse Kiilto Pro LM või Kiilto Pro LW pahtliga ja värvitakse.

KIILTO AIRBLOKIGA TÖÖDELDUD PÕRANDAKATE:
1. Plaat, kui põrand on piisavalt tasane. Plaaditakse otse Kiilto Airblocki pinnale, krunti kasutamata. Kasutage Kiilto Floorfix DF või Kiilto Floorfix DF Rapid plaadisegu
2. Ujuv parkett või laminaat kui põrand on piisavalt tasane.
3. Tasandus isevalguva tasandusseguga, kui hiljem soovitakse pind katta põrandakattega (kas liimitud või ujuvalt), nt vinüülkatted või keraamiline plaat, vaip (v.a aluspinnale liimitud parkett). Tasandatav pind peab olema vaba igasugustest naket halvendavatest materjalidest. Enne tasandamist krunditakse Kiilto Airblock Coati pind krundiga Kiilto Pro Fix Primer. Kasutage Kiilto TopPlan DF tasandussegu kuni 10 mm ja kui vajate paksemat kihti, siis Kiilto Floor Heat DF tasandussegu või Kiilto Tasoflex põranda tasandussegu. Kiilto Airblocki tasandatav pind peab olema vaba igasugustest naket halvendavatest materjalidest.
Tasanduskihi min paksus:
Kerge koormusega ruum, näiteks eluruumid: 5 mm.
Keskmise koormusega ruumid, näiteks kontorid ja koosolekuruumid: 10 mm.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei võta me vastutust lõpptulemuse eest. Toote korrektseks kasutamiseks lugege läbi toote brošüür, tööjuhised ja ohutuskaart, mis on saadaval aadressil www.kiilto.com.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.