Kiilto Airblock Coat

Ühekomponentne veebaasil lahustivaba vedelhermeetik. Saab kanda kõrgsurvepihustiga või rulliga vertikaalsetele, horisontaalsetele ja laepindadele.

Eriomadused

  • väga elastne õhuleketevastane hermeetikkate
  • vedel, värvitav
  • seinte ja lagede katmiseks
  • seinte, põrandate ja lagede ühenduskohtade katmiseks ning siseruumide ühenduskohtade katmiseks

Materjalid

Rakendus

Pihustatav ja pealerullitav väga elastne kasutusvalmis õhuleketevastane hermeetik. Siseruumides kasutamiseks. Testitud ja heakskiidetud radooni levimist takistava toimega. Suurepärane nakkuvus erinevat tüüpi aluspindadega. Kerge peale kanda. Sobib seintele, põrandatele ja lagedele. Saab kaasutada mineraalvillakiudude sidumiseks. Kui asbesti pole võimalik eemaldada ja asbesti sisaldav materjal on heas seisukorras, saab selle katta tootega Kiilto Airblock Coat. Soovitame asbesti sisaldavad materjalid joonistel tähistada. Kiilto Airblock Coat sobib kasutamiseks mitteköetavates siseruumides.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Airblock Coat 15 kg/12,3 l 6411512707150
Erikaal

1,2

KLASSIFIKATSIOONID

M1
RISE Radooni läbilaskvuse ja radoonikindluse määramine
Vahanen: Membraani õhutihedus
(kuiva kile paksus katsetes 0,4 mm)

Kasutustemperatuur

+15...25 °C

Kihi paksus

u 0.2 - 0,4 mm kuiv kate
(u 0.5 - 0.9 mm märg kate)

Konsistents

Värvilaadne geel

Kulu

u 0,6 - 1 kg/m²

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Suletud originaaltaaras temperatuuril üle +1 °C säilib max 1 aasta.

Nakketugevus

Erinevad aluspinnad: betoon: 2,4 MPa krobe tasandussegu: 1,2 MPa (Kiilto 70)
sile tasandussegu: 1,7 MPa (Kiilto TopPlan)
tellis: 1,2 MPa vineer: 1,1 MPa
roostevaba teras (metall): 1,9 MPa
Alumiinium: 2,3 MPa
Kiilto Block: 3,2 MPa
Kiilto Hydrablock: 2,8 MPa
Lubitellis, laastplaat, kipsplaat ja seinapahtlid: nakkuvus ületab aluspinna tugevuse.

Pakendi suurused

15 kg / 12,3 l

Pragude katmine

2,2 mm / 0,4 mm kuivanud kiht (EN 1062-7 (mod))
Koos Kiilto Kerasafe nurgalindiga või Kiilto butüüllindiga > 10 mm

Sideaine tüüp

SBR hübriid

Temperatuuritaluvus

–20...+70 °C

Tuletundlikkusklass

B-s1,d0 (EN 13501-1:2018)

Veeauru läbilaskvus

Sd = 20 m
Auru läbistavus (EN ISO 12572:2001 seisund A)

Viskoossus

u 20 000 MPa

Värvid

Valge

pH

u 8,5

Kasutusjuhend

Eemaldage kogu praht ja materjal, mis võib nakkuvust halvendada, sh lahtised osakesed, tolm, mustus ja soolajäägid. Täitke pinnas leiduvad lohud ja augud. Poorsed aluspinnad võib vajaduse korral eelnevalt katta lahjendatud (1:1) kruntimisainega Kiilto Keraprimer.

Enne kasutamist tuleb Kiilto Airblock Coat segada. Kandke pinnale vähemalt kaks ühtlast Airblock Coati kihti. Teise kihi võib peale kanda kohe pärast esimese kihi peale kandmist (märg märjale). Järgige juhiseid vajaliku koguse ja kulu osas. Kuivamisaeg oleneb valitsevatest tingimustest ja peale kantud kihi paksusest. Soovitame pinnad katta (nt värviga). Katmata jätmise korral on toote vastupidavus mehaanilisele kulumisele ja ultraviolettkiirgusele piiratud.
Kiilto Airblock Coati saab vajaduse korral kasutada koos Kiilto butüüllindiga või Kiilto KeraSafe nurgalindiga.

Tööriistad: rull või pihusti
Pihusti tehnilised näitajad: kolbpump või membraanpump, sobilik tavalisele lateksile, pihustidüüsi suurus 0,017–0,019 tolli, surve 160–180 baari. Pihustamise ajal kandke isikukaitsevahendeid.

KIILTO AIRBLOKIGA TÖÖDELDUD SEIN:
1. Jäetakse lõplikuks pinnaks.
2. Värvitud standardse siseruumides kasutamiseks sobiva veebaasil värviga, nt. Tikkurila Luja või Teknos Trend.
3. Pahteldatakse Kiilto Pro LM või Kiilto Pro LW pahtliga ja värvitakse.

KIILTO AIRBLOKIGA TÖÖDELDUD PÕRANDAKATE:
1. Plaat, kui põrand on piisavalt tasane. Plaaditakse otse Kiilto Airblocki pinnale, krunti kasutamata. Kasutage Kiilto Floorfix DF või Kiilto Floorfix DF Rapid plaadisegu
2. Ujuv parkett või laminaat kui põrand on piisavalt tasane.
3. Tasandus isevalguva tasandusseguga, kui hiljem soovitakse pind katta põrandakattega (kas liimitud või ujuvalt), nt vinüülkatted või keraamiline plaat, vaip (v.a aluspinnale liimitud parkett). Tasandatav pind peab olema vaba igasugustest naket halvendavatest materjalidest. Enne tasandamist krunditakse Kiilto Airblock Coati pind krundiga Kiilto Pro Fix Primer. Kasutage Kiilto TopPlan DF tasandussegu kuni 10 mm ja kui vajate paksemat kihti, siis Kiilto Floor Heat DF tasandussegu või Kiilto Tasoflex põranda tasandussegu. Kiilto Airblocki tasandatav pind peab olema vaba igasugustest naket halvendavatest materjalidest.
Tasanduskihi min paksus:
Kerge koormusega ruum, näiteks eluruumid: 5 mm.
Keskmise koormusega ruumid, näiteks kontorid ja koosolekuruumid: 10 mm.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei võta me vastutust lõpptulemuse eest. Toote korrektseks kasutamiseks lugege läbi toote brošüür, tööjuhised ja ohutuskaart, mis on saadaval aadressil www.kiilto.com.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.