Kiilto A 215
Liimimass

Kiilto A 215 on kiiresti kõvenev liim konstruktsiooniliste õhulekete tihendamiseks. Toode on sobilik ka klaaskiu või metalli sidumiseks projektides, mis nõuavad suure jõudlusega kiiresti kõvenevat ehitusliimi. Lahustivaba kahekomponentne pasta. Pange tähele, et selle toote pealekandmiseks on vaja spetsiaalset tööriista.

Eriomadused

  • Kiiresti kõvenev, elastne, peale värvitav, lahustite ja isotsüanaatide vaba, hea kemikaalikindlus
  • Konstruktsiooni õhulekete tihendamiseks, õhutihedust on kontrollitud spetsiaalsete testidega
  • Üks padrun mahutab piisavalt toodet, et moodustada 5 x 5 mm joon, mis on umbes 18 meetrit pikk
  • umbes 20 minutiga (23 °C/50% RÕ), kõvenemisaeg umbes 1 päev
  • Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes
  • Pealekandmiseks on vaja spetsiaalset püstolit ja segamisotsikut

Materjalid

Rakendus

Sobib kontrollimatute konstruktsiooniliste õhulekete tihendamiseks ja klaaskiu või metalli sidumiseks projektides, mis nõuavad suure jõudlusega kiiresti kõvenevat ehitusliimi. Suurepärane nake isegi betoon- ja puitpindadel. Elastne, kuid mehaaniliselt tugev side. Mittetilkuv. Peaaegu lõhnatu. Toote ühilduvust teiste Kiilto tihenditega on kontrollitud erinevate testidega. Pange tähele, et tootega on vaja kahe padruniga püstolit ja eraldi segamisotsikut.

Pakendi suurus Toote kood EAN kood
Kiilto A 215 490 ml T2450.928 6411512450490
Avatud aeg

u 20 min (23 °C, 50% RH)

Erikaal

u 1,45 kg/dm³

Kasutustemperatuur

+1...40 °C

Kõvadus

Shore’i kõvadus A 55

Ladustamine

Avamata mahutis temperatuuril +10...+25 °C kuni 12 kuud.

Läbikõvastumine

u 24 h

Pakendi suurused

20 l nõu, 200 l mahuti

Pealmise kihi kuivamisaeg

u 20 min (23 °C, 50% RH)

Segamissuhe

10:1 massi alusel

Segu viskoossus

u 1,7 miljonit mPas (BrookField RVT 20 °C)

Segu värv

alumiiniumhall

Sideaine tüüp

Kahekomponentne silüülmodifitseeritud polümeer

Temperatuuritaluvus

–40...+90 °C

Tõmbetugevus

2,8 N/mm² (DIN 53504)

Venivus

100% (DIN 53504)

Viskoossus

u 150 000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Värvid

valge

Vöö nihketugevus

- SS/SS 3,0 N/mm²

Kasutusjuhend

Konstruktsiooniliste õhulekete tihendamine: veenduge, et pinnad oleksid kuivad, tolmuvabad ning puhtad määretest ja õlidest. Konstruktsiooniliste õhulekete tihendamisel kandke Kiilto A 215 vuuki kahe padruniga püstoliga ja kujundage kelluga. Vajadusel võib pinna kruntimiseks kasutada toodet Kiilto Pro Keraprimer või Kiilto Pro PrimerOne. Krundiga Kiilto Pro Keraprimer või PrimerOne kombineerides ei saa toodet kasutada klaaskiu ega metalli liimimiseks.

Tööstuslik kasutamine: puhastage metall- ja klaaspinnad puhastiga Kiilto Cleaner 303 ja töödelge need krundiga Kiilto Primer või Kiiltoflex Metal Primer. Enne liimimisprotsessi alustamist veenduge, et kõik materjalid oleksid korrektselt ja piisavas ulatuses eeltöödeldud.

Kiiltoflex A 215 ja Kiiltoflex B 615 tuleb segada kaalusuhtega 10:1. Kandke toode pindadele, mida soovite tihendada ja vormige pind, nt kelluga. Liimimiseks kandke toode ühele üksteise külge kinnitatavatest pindadest ja suruge pinnad kokku. Suuremate pindade puhul soovitame kasutada näiteks väikese survega pressi. Kõvastumata liimi saab eemaldada ksüleeni või atsetooniga. Kõvastunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Padrunpakendi tõttu on selle toote pealekandmiseks vaja spetsiaalset padrunipüstolit. Hea valik on näiteks Sulzer/Cox ElectraFlow Dual VBE 400 MR. Lisateavet padrunipüstoli ja teiste saadaolevate valikute kohta leiate dokumendipanga üksikasjast T61.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp