Kiilto A 215
Liimimass

Kiilto A 215 on kahekomponentne silüülmodifitseeritud liimhermeetik transporditööstuses kasutatavate metallide ja klaaskiudude liimimiseks ja tihendamiseks.

Eriomadused

  • Kiire
  • Ei sisalda isotsüanaate ega lahusteid
  • Hea vastupidavus kemikaalidele
  • Hea vastupidavus ilmastikule
  • Ülevärvitav

Materjalid

Rakendus

Sobib suurepäraselt klaaskiu ja metallide struktuurseks sidumiseks kiiret kuivamisaega nõudvatel tööde puhul. Elastne, kuid mehaaniliselt tugev ühendus. Mittevoolav. Peaaegu lõhnatu.

Pakendi suurus Toote kood EAN kood
Kiilto A 215 490 ml T2450.928 6411512450490
Avatud aeg

u 20 min (23 °C, 50% RH)

Erikaal

u 1,45 kg/dm³

Hooldustemperatuur

–40...+90 °C

Kasutustemperatuur

+1...40 °C

Kõvadus

Shore’i kõvadus A 55

Ladustamine

Avamata mahutis temperatuuril +10...+25 °C kuni 12 kuud.

Läbikõvastumine

u 24 h

Pakendi suurused

20 l nõu, 200 l mahuti

Pealmise kihi kuivamisaeg

u 20 min (23 °C, 50% RH)

Segamissuhe

10:1 massi alusel

Segu viskoossus

u 1,7 miljonit mPas (BrookField RVT 20 °C)

Segu värv

alumiiniumhall

Sideaine tüüp

Kahekomponentne silüülmodifitseeritud polümeer

Tõmbetugevus

2,8 N/mm² (DIN 53504)

Venivus

100% (DIN 53504)

Viskoossus

u 150 000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Värvid

valge

Vöö nihketugevus

- SS/SS 3,0 N/mm²

Kasutusjuhend

Liimitavad materjalid peavad olema tolmuvabad, kuivad ning rasva- ja õlivabad. Soovitame puhastada metallpinnad puhastusvahendiga Kiilto Cleaner 303 ja eeltöödelda krundiga Kiilto Primer või Kiiltoflex Metalliprimer. Enne töö alustamist veenduge, et kõik seotavad materjalid oleksid liimimiseks õigesti ette valmistatud. Kiiltoflex A 215 ja Kiiltoflex B 615 kõvendi segatakse vahekorras 10:1 (massi alusel). Liim kantakse ühele poolele ja pinnad surutakse kokku. Suurte pindade puhul soovitame kasutada näiteks vaakumpressi. Kõvenemata massi saab eemaldada ksüleeni või atsetooniga, kuivanud liimi on võimalik eemaldada vaid mehaaniliselt.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp