Kiilto 80
Jämetasandussegu kalleteks 1-30 mm

Tsemendibaasil jämetasandussegu kallete tegemiseks siseruumides . u. 12 l segu koti kohta. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • pikk tööaeg, valmis pind hüdroisolatsiooniks
  • kallete tegemiseks ja parandamiseks
  • kulu 1,7 kg/m²
  • kõndimiskindel: 3 h
  • kaetav: 16–48 h
  • sisetingimustesse

Materjalid

Rakendus

Tsemendibaasil tasandussegu põrandate tasandamiseks ja kallete tegemiseks enne tasandamist ja/või põrandakatte paigaldamist; tasanduskihi paksus 1–30 mm. Tasandamiseks soovitame kasutada mõnda järgmistest toodetest: Kestonit Optio, Kestonit Finish, Fiberflex DF. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Välistingimustes kasutamise korral on kihi miinimumpaksus 5 mm.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer. Optimaalse nakke tagamiseks välistingimustes ja mitteimavate aluspindade puhul kasutage nakkekihi loomiseks näiteks plaatimissegu Kiilto Remontplaatimissegu ja kandke see pinnale segukammiga.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512118208
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

KAHANEMINE

< 0,7 ‰ (23 °C, 50% RH)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C30-F7 (EN 13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Kihi paksus

1–30 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u. 1,7 kg (u. 12 l tasandussegu/kott).

KÕNDIMISKUIV

u. 3 tundi

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis max 1 aasta.

MAX TERA SUURUS

u. 0,5 mm

Nakketugevus

> 1 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

16 h/10 mm, 2 d/30 mm

Paindetugevus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

3,0–3,5 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

plasti-tsemendi-kvartsliivabaasil pulber

Survetugevus

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Tööaeg

30 min

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Puistake Kiilto 80 pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit, segage uuesti ja alustage laialilaotamist.
Laotage Kiilto 80 ühtlaselt siluriga ja/või teraspahtlilabidaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket.
Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega kohe, kui sellele on võimalik astuda.
Põrandakate tuleb paigaldada suhteliselt kiiresti pärast tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.
Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.
Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).
NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Värske segu on aluseline ning ärritab nahka ja limaskesta. Vältida kokkupuudet nahaga. Segamise ja lihvimise ajal on soovitatav kasutada respiraatorit.
Üksikasjalikud ohutusjuhised leiate materjali ohutuskaardilt (MSDS).