Kiilto 70
Kiirkivinev põrandavalumass 5–100 mm

Tugev põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks ja kallete tegemiseks sise- ja välistingimustes. Lihtne peale kanda. Kotis on u.11 l massi. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • mitmeotstarbeline, lihtne peale kanda
  • valamiseks, aukude täitmiseks, kallete tegemiseks, põrandaküttega põrandatele 
  • kasutamiseks sise- ja välistingimustes
  • käimiskuiv u 2 tunni pärast
  • põrandakatte saab paigaldada 50 mm/1–3 päeva möödudes , 100 mm / 5 päeva möödudes
  • kulu 1,9 kg/m²

Materjalid

Rakendus

Spetsiaaltsemendi baasil, kiirkivinev ja -kuivav põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks ja kallete tegemiseks. Kihi paksus: 5-100 mm. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Tasandatud pinna saab hüdroisoleerida. Vajadusel soovitame kasutada põrandapinna viimistlemiseks enne põrandakatte paigaldamist Kiilto peeneteralist põrandatasandussegu.

1. Aluspinnal tugevasti kinni olev valu / tugev betoonpind või ehitusplaat: aluspind peab olema puhas, kuiv ja jäik. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga.
Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% nakkedispersiooni / 80–90% vett). Plaataluspinnad krunditakse lahjendamata Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga.
Aluspinnal tugevasti kinni oleva valu puhul soovitame kasutada maksimaalset veehulka (2,8 l / 20 kg), et tagada hea nake tasanduskihi ja aluspinna vahel.
Põrandakütte võib paigaldada otse Kiilto Start Primeriga krunditud, piisava tugevusega betoonile või kipslaadile. Põrandaküttekaabel/-torud paigaldatakse aluspinnale näiteks kuumliimiga või. sobivate kinnitusklambritega. Klaaskiudvõrgule kinnitatud põrandaküttekaabli puhul, nt remonti tehes, tuleb kasutada paremini valguvat Kiilto põrandaküttetasandussegu.
Optimaalse nakke tagamiseks välistingimustes ja mitteimavate aluspindade puhul kasutage nakkekihi loomiseks näiteks Kiilto Flexfix plaatimisssegu ja kandke see pinnale segukammiga.
Ujuv konstruktsioon/nõrk betoonpind:
valu eraldatakse aluspõrandast näiteks Kiilto Eraldusribaga või ehituspaberiga. Valu eraldatakse seintest ja toruläbiviikudest eraldusribadega / elastse massiga. Valukiht peab olema armeeritud ning paksusega vähemalt 50 mm (nt. # 150 Ø 5). Põrandakütte kaablid/torud tuleb kinnitada armatuur-võrgu külge.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512327204
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

KAHANEMINE

Kokkutõmbumine < 0,3 ‰ ( 23 °C, 50% RH )

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Kihi paksus

5–100 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,9 kg (u 11 l tasandussegu/kott).

KÕNDIMISKUIV

u 2 h

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta.

MAX TERA SUURUS

u 3 mm

Nakketugevus

> 1,0 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

1–3 päeva / 50mm; 5 päeva / 100 mm

Paindetugevus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

2,5–2,8 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Survetugevus

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Tööaeg

u 30 min.

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Puistake Kiilto 70 pulber aeglaselt jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette seda segumiksriga segades, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 2 minutit, segage uuesti ja alustage pinnale kandmist. Segamiseks võib kasutada ka segumasinat (segamisaeg u 3–5 minuti jooksul). Laotage Kiilto 70 ühtlaselt siluriga ja/või teraspahtlilabidaga. Pinda saab siluda peaaegu kohe pärast laialilaotamist. Enne peentasandusseguga viimistlemist peab valu olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja kehva nakkumist. Kui põrandakatet ei paigaldata 14 päeva jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda Kiilto järelhooldusvahendiga või katta kilega hiljemalt üks päev pärast tasandamist.

Hüdroisolatsioonimastiksi/põrandakatte saab paigaldada 1–3 päeva pärast tasanduskihi paigaldamist, kui kihi paksus on alla 50 mm, kui kihi paksus on 100 mm, siis 5 päeva pärast, optimaalsetes kuivamistingimustes (20 °C, 50% RH). Põrandamass saavutab kiiresti hea pinnatugevuse ja absorbeerib keemiliselt juhistes nimetatud veehulga. Aluspinna kõrge niiskusesisaldus ja kehvad kuivamistingimused pikendavad kuivamisprotsessi. Põrandakatte paigaldamise ja aluspinna niiskusesisalduse osas järgige RYL-i ja põrandakatte tootja juhiseid. Aluspinda põrandakatte paigaldamise suhtes hinnates võtke arvesse kogu konstruktsiooni.

Suuremate pindade puhul tuleb luua nihkevuugid. Ei ole soovitatav värviga kaetavate põrandate jaoks. Ei sobi liimitava parketi aluspinnaks. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, valu tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.