Kiilto 60
Kiire põrandamass 10-200 mm

Kiirestikõvenev ja -kuivav põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks
ja kallete tegemiseks siseruumides. u 11 l massi kotis. Madala leeliselisusega, tsemendibaasil.

Eriomadused

  • kiire, valmis pind hüdroisoleerimiseks
  • ujuvad konstruktsioonid, täited, kalded, põrandakütted
  • kulu 1,9 kg/m²/mm
  • kõndimiskuiv 1-2 tunniga 
  • pindamiskuiv 16 h
  • siseruumidesse

Materjalid

Rakendus

Eritsemendibaasil, kiirestikõvenev ja -kuivav põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks
ja kallete tegemiseks siseruumides. Kihi paksus: 10–200 mm. Hoolikalt silutud pinna saab hüdroisoleerida. Põrandapinna viimistlemiseks enne põrandakatte paigaldamist soovitame kasutada Kiilto tasandussegu. Betoonaluspind peab vastama riiklikele standarditele.

1. Aluspinnal tugevasti kinni olev valu / tugev betoonpind: aluspind peab olema puhas, kuiv ja jäik. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid jmt ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Betoonpinna ja Kiilto 60 põrandamassi omavahelise nakke tagamiseks kandke aluspinnale nakkekiht enne põrandamassi pealekandmist. Nakkekiht koosneb Kiilto 60 (20 kg), Kiilto Betooniemulsiooni (1 l) ja vee (1,5 l) segust. Kandke Kiilto 60 värske nakkekihi peale.

2. Ujuv konstruktsioon / nõrk betoonpind, puit- jt. ehitusplaatpinnad:
valu eraldatakse aluspõrandast näiteks Kiilto Eraldusriba kangaga või ehituspaberiga. Valu eraldatakse seintest ja toruläbiviikudest eraldusribadega / elastse massiga. Valukiht peab olema armeeritud ning paksusega vähemalt 50 mm (nt. # 150 Ø 5). Põrandakütte kaablid/torud tuleb kinnitada armatuur-võrgu külge.

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

KAHANEMINE

< 0,9 ‰ (23 ºC, 50 % RH)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C20-F4 ( EN13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Kihi paksus

10–200 mm

Kulu

1 mm kiht/m² kuiva, tahke aine kaal u 1,9 kg (u 11 l tasandussegu/kott).

KÕNDIMISKUIV

u 2 h

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud.

MAX TERA SUURUS

u 3 mm

Nakketugevus

> 1 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

u 16 h

Paindetugevus

F4 (> 4 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

1,6–1,8 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Survetugevus

C20 (> 20 MPa), EN 13813

Tööaeg

30–45 min

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Puistake Kiilto 60 pulber aeglaselt jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette seda segumiksriga segades, kuni moodustub tükkideta, ühtlane mass. Laske segul seista u 2 minutit, segage uuesti ja alustage laialilaotamist. Segamiseks võib kasutada ka segumasinat (segamisaeg u 5 min). Laotage Kiilto 60 ühtlaselt siluriga ja/või teraspahtlilabidaga. Siluge pinda teraspahtlilabidaga. Enne tasandusseguga viimistlemist peab valu olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja kehva nakkumist. Kui põrandakatet ei paigaldata 2 nädala jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda järelhooldusvahendiga või katta kilega hiljemalt üks päev pärast tasandamist.

Hüdroisolatsioonimastiksi/põrandakatte saab paigaldada 16 tundi pärast põrandamassi laotamist; Keramix hüdroisolatsioonimastiksi saab paigaldada juba 4 tunni pärast, kui kuivamistingimused on optimaalsed (20 °C, 50% RH). Põrandamass saavutab kiiresti hea pinnatugevuse ja absorbeerib keemiliselt juhistes nimetatud veehulga. Aluspinna kõrge niiskusesisaldus ja kehvad kuivamistingimused pikendavad kuivamisprotsessi. Põrandakatte paigaldamise ja aluspinna niiskusesisalduse osas järgige RYL-i ja põrandakatte tootja juhiseid. Aluspinda põrandakatte paigaldamise suhtes hinnates võtke arvesse kogu konstruktsiooni.

Suuremate pindade puhul tuleb luua nihkevuugid. Ei ole soovitatav värviga kaetavate põrandate jaoks. Ei ole soovitatav, kui parkett liimitakse aluspõranda külge. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, valu tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett. Soovitusliku veekoguse ületamine aeglustab kuivamist ja vähendab tugevust ning võib põhjustada lõhenemist.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.