Kestopur 600/5
2–komponentne lahustivaba pu- liim

Kestopur 600/5 on kahekomponentne polüuretaanliim metallide ja filtrimaterjalide liimimiseks filtrite tööstuslikul tootmisel.

Eriomadused

  • f
  • Lahustivaba
  • Sobib automaatliimimiseks
  • Kiire

Lingid

Materjalid

Rakendus

Kestopur 600/5 on kahekomponentne lahustivaba PU-liim (polüuretaanliim), mis tagab tugeva, kuid elastse liite. Kestopur 600/5 on ideaalne ka automaatliimimiseks. Kasutatakse koos Kestopur 200/S kõvendiga. Kestopur 600/5 sobib näiteks puidu, paberi, erinevate metallide ning isolatsioonimaterjalide liimimiseks.

Pakendi suurus Toote kood
Kestopur 600/5 IBC cont T2306.994
Erikaal

Vaik u 1,50 kg/dm ³ ja kõvendi u 1,20 kg/dm³

Vöö nihketugevus

SS/SS 9 N/mm²

Tõmbetugevus

3 N/mm² (DIN 53504)

Venivus

50 % (DIN 53504)

Kõvadus

Sideaine kõvadus D 55

Segamissuhe

5 kaaluosa vaiku Kestopur 600/5 + 1 kaaluosa Kestopur 200/S kõvendit

Segu viskoossus

3800 mPas (Brookfield RVT 4/20, 20°C)

Segu värv

beež

Valmissegu kasutusaeg

4 min (20°C, 50 % RH)

Avatud aeg

Max 8 min kokkusegamisest

Tarbimine

200–600 g/m² , olenevalt materjalist

Pressimisaeg

Min 40 min / 20°C

Ladustamine

Avamata mahutis temperatuuril +10°C kuni +25°C 6 kuud. Enne kasutamist segage hoolikalt läbi.

Kasutusjuhend

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Eemaldage oksiidid, mustus, määrded jne lihvimise teel ja puhastusvahendiga Kiilto Cleaner 303. Segage Kestopuri vaiku, lisage kõvendi ning segage hoolikalt. Kandke liimi ühele või mõlemale kokkuliimitavale materjalile. Eemaldage värsked liimiplekid kuiva lapiga ning puhastage pind atsetooni või ksüleeniga. Kõvastunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Liimi on soovitatav kasutada toatemperatuuril. Siiski saab liimi kasutada ka madalamal temperatuuril (isegi +5°C kuni +10°C), kuid sellistes tingimustes on kõvenemisaeg palju pikem ja pinnale levitamise omadused kannatavad.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Tulemus oleneb otseselt töömeetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust katseliselt kontrollima planeeritud rakendusel.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp