Kestonit Optio
Isevalguv laustasandusteks 3-20 mm

Isetasanduv universaalne põrandatasandussegu. Sobib ka värviga kaetavate põrandate tasandamiseks. Sobib pumbaga pealekandmiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • universaalne põrandatasandussegu
  • hea isetasanduvus
  • sobib pumbaga pealekandmiseks
  • käimiskuiv u 5 tunni pärast
  • põrandakatte saab paigaldada 1 päeva pärast/10 mm, 3 päeva pärast/20 mm

Materjalid

Rakendus

Sobilik põrandapindade tasandamiseks paksusega vahemikus 3-20 mm enne põrandakatte paigaldamist. Ei soovitata mosaiikparketi aluspõranda tasandamiseks.
Aluspind peab olema puhas, tahke ja stabiilne. Eemaldage tsemendipiim ja värvipritsmed ning puhastage põrand korralikult tolmuimejaga.
Betoonaluspinda töödeldakse enne tasandamist 1:4 lahjendatud Kiilto Start Primeriga (20% Kiilto Start Primer / 80% vett). Renoveeritavad pinnad ja plaatpinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata Kiilto Start Primer või Kiilto PrimerOne kruntainega. Mittepoorsed aluspinnad, sealhulgas keraamilised plaadid või värvitud pinnad, võib krundida ka Kiilto Fix Primeriga.
Madala leelisega tasanduskiht kaitseb liimi- ja vinüülkatet betooni leelise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Testid on näidanud, et 5 mm tasanduskiht annab kaitsva efekti.
Aluspind peab vastama riiklikele standarditele.

Pakendi suurus EAN kood
Kestonit Optio/exp 20 kg 6411512409207
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

KAHANEMINE

< 0,4 ‰ (23 °C, 50% RH)

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Kihi paksus

3–20 mm

Kulu

1,6 kg/m² /1 mm kiht (u 12 l tasandussegu/kott)

KÕNDIMISKUIV

u. 5 h (23 ºC, 50 % RH)

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

u 0,5 mm

Nakketugevus

(> 1 MPa), EN 13813

PINDAMISKUIV

1 päev / 10 mm; 3 päeva / 20 mm (23 ºC, 50 % RH)

Paindetugevus

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

u 4,5 l vett / 20 kg kott

Sideaine tüüp

plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Tuletundlikkusklass

A2fl-s1

Tööaeg

u 30 min (23 ºC, 50 % RH)

Viskoossus

Valguvus 145–155 mm, EN 12706

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast, jahedat vett. Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veel kord tugevalt läbi. Kallake tasandussegu põrandale laiade triipudena. Aidake valgumisele vajadusel kaasa teraspahtlilabidaga. Tasandussegu võib pinnale kanda ka sobiva segupumbaga. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut. Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp