Kestokol PT-20
Tüübliliim

Kestokol PT-20 on PVAC puiduliim tüüblite jaoks.

Eriomadused

  • Ühekomponentne
  • Keskmise viskoossusega
  • Säilivusaeg 12 kuud

Materjalid

Rakendus

Kestokol PT-20 on keskmise viskoossusega PVAC-dispersioonliim tüübeldusmasinatele puidutööstuses. Liim sobib ka kõvapuu liimimiseks. Kuna Kestokol PT-20 on D2-klassi liim, saab sellega liimida siseruumides asuvaid liitekohti, mille kokkupuude vee või niiskusega on lühiajaline.

Pakendi suurus Toote kood
Kestokol PT-20 15 kg T1068.015
pH

5,5–7,0

Värvid

Valge, kuivanult läbipaistev

Viskoossus

10 000 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 20 °C)

Töötingimused

Töösurve vahemik: üle 16 baari

Minimaalne kile moodustumistemperatuur

+7 °C

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temp. üle 1 °C 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Võimaluse korral tuleks pakendi sisu tühjendada korraga surveanumasse. Pooltühi mahuti tuleb hoolikalt sulgeda, et vältida naha moodustumist liimile. Pärast tööpausi tuleb otsaku pea puhastada, et kuivanud liim ei suunaks liimivihku kõrvale ega põhjustaks puudulikku liimimistulemust.

Kui liim puutub kokku raua või roostega, võib see puidu parkhappega koosmõjul põhjustada puidu värvitooni pleekimist.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
EN 204 D2 veekindluse klassifikatsioon
Soome Võtmelipp