Kestokol PT-14
Tüübliliim

Kestokol PT-14 on PVAC puiduliim tappimiseks.

Eriomadused

  • 1-komponendiline
  • Madala viskoossusega
  • Ladustusaeg 12 kuud

Materjalid

Rakendus

Kestokol PT 14 on madala viskoossusega PVAc-dispersioonliim, mis on mõeldud tisleritööstuses tappimisel kasutamiseks. D2-klassi liimina saab liimi Kestokol 90 P kasutada siseruumides nendes liimühendustes, mis puutuvad kokku vee või niiskusega ainult lühiajaliselt.

Pakendi suurus Toote kood
Kestokol PT-14 15 kg T1440.015
Erikaal

1,06 kg/dm3

pH

5,5 - 7,0

Värvid

Valge, pärast kuivamist läbipaistev

Viskoossus

550 mPas (Brookfield, RVT 20 °C)

Töötingimused

Töörõhuvahemik 2 - 6 baari

Minimaalne kile moodustumistemperatuur

+7 °C

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1 °C 12 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.

Kasutusjuhend

Võimaluse korral tuleb mahutid ühe kaupa survemahutisse tühjendada. Sulgege pooltühi konteiner hoolikalt, vältimaks pealmise kihi kõvastumist. Puhastage pärast töö peatamist otsaku pead, et kuivanud liim ei muudaks liimijoa suunda, mis põhjustaks ebapiisavat liimimist. Kui liim puutub kokku raua või roostega, võib see koostoimes puidu parkhappega põhjustada puidu värvuse muutust.

Lisainformatsioon

Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata. Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab testima toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com

M1 Emissiooniklass
EN 204 D2 veekindluse klassifikatsioon
Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp