Kestokol D 4600
EN 204/D4 liim

Kestokol D 4600 on EN 204 D4 klassifikatsiooniga PVAC liim, mis on mõeldud akende ja välisuste mittekandvate puitplaatide pikijätkamisel kasutamiseks.

Eriomadused

  • Suurepärased pealekandmisomadused pikijätkamisel
  • Välistingimusetes kasutamisel kaitstud
  • 1-komponendili
  • ladustusaeg 12

Materjalid

Rakendus

Kestokol D 4600 on reaktiivne PVAC-dispersioonliim, mis sobib hästi puidutööstuses üldotstarbeliseks kasutamiseks. Tänu veekindlusklassile D4 saab toodet Kestokol D 4600 kasutada toodetes, mis paiknevad välistingimustes ja on kaitstud sobiva kattega, või siseruumides toodetes, mis on pikaajaliselt kokkupuutes jooksva vee või kondensaadiga.

Pakendi suurus Toote kood
Kestokol D 4600 15 kg T3763.015
Kestokol D 4600 IBC cont T3763.994
pH

2,7

Värvid

Valge, pärast kuivamist läbipaistev

Viskoossus

2400 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Avatud aeg

Vaadake kasutusjuhendit.

Tarbimine

150 - 250 g/m²

Pressimisaeg

20 min (Mänd, puiduniiskus 12%, temperatuur 20 °C, 50% RH)

Minimaalne kile moodustumistemperatuur

+6 °C

Puidu niiskusesisaldus

7-15%

Temperatuuritaluvus

EN 14257 (Watt 91): 8,2 N/mm2

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1 °C 12 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.

Kasutusjuhend

Veenduge, et liitmik istub hästi oma kohal. Kandke ühtlane liimikiht ühele küljele. Pange osad kokku ja pressige neid üksteise vastu, pidades silmas, et kokkupressimine toimuks ühtlaselt piki liitmikku. Liitmikke saab kokku pressida külm-, kuum- või kõrgsageduspressis. Liitmiku lõplik tugevus ja veekindlus saavutatakse 7 päeva jooksul. Mõne puuliigi puhul võib liimi happelisus põhjustada liimliitmiku värvi muutumist. Rauaga kokkupuutel võib liimi värv samuti muutuda.Kasutatud toote hulk mõjutab liimi nakkuvusaega järgmiselt (mänd 12% puiduniiskus, 20 °C, 50% RH):

 

 Tootekulu (g/m²)  Nakkuvusaeg (minutid)
 150 9
 180 13
 220 19
 250 23

 

Lisainformatsioon

Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata. Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab testima toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com