Kestokol D 4400

Kestokol D 4400 on EN 204 D4 klassifikatsiooniga PVAC-liim, mis on mõeldud akende ja välisuste mittekandvate puitplaatide pikijätkamisel kasutamiseks ja kihtide liimimiseks.

Eriomadused

  • Kaitstud kasutamine välistingimustes
  • 1-komponendiline
  • ladustusaeg 12 kuud

Materjalid

Rakendus

Kestokol D 4400 on reaktiivne PVAC-dispersioonliim, mis sobib hästi puidutööstuses üldotstarbeliseks kasutamiseks. Tänu veekindlusklassile D4 saab toodet Kestokol D4 4400 kasutada välistingimustes, kui toode on kaetud sobiva kattekihiga, või siseruumides sellistes toodetes, mis on pikaajaliselt kokkupuutes jooksva vee või kondensaadiga.

Pakendi suurus Toote kood
Kestokol D 4400 15 kg T3711.015
Kestokol D 4400 IBC cont T3711.994
pH

2,7

Värvid

Valge, pärast kuivamist läbipaistev

Viskoossus

3400 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Avatud aeg

Vaadake kasutusjuhendit.

Tarbimine

150 - 250 g/m²

Pressimisaeg

20 min (Mänd, puiduniiskus 12%, temperatuur 20 °C, 50% RH)

Minimaalne kihi moodustustemperatuur

+9 °C

Puidu niiskusesisaldus

7-15%

Hooldustemperatuur

EN 14257 (Watt 91): 8,0 N/mm2

Ladustamine

Avamata mahutites üle +1 °C 12 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.

Kasutusjuhend

Veenduge, et liitmik istub hästi oma kohal. Kandke ühtlane liimikiht ühele küljele. Pange osad kokku ja pressige neid üksteise vastu, pidades silmas, et kokkupressimine toimuks ühtlaselt piki liitmikku. Liitmikke saab kokku pressida külm-, kuum- või kõrgsageduspressis. Liitmiku lõplik tugevus ja veekindlus saavutatakse 7 päeva jooksul. Mõne puuliigi puhul võib liimi happelisus põhjustada liimliitmiku värvi muutumist. Rauaga kokkupuutel võib liimi värv samuti muutuda.Kasutatud toote hulk mõjutab liimi nakkuvusaega järgmiselt (mänd 12% puiduniiskus, 20 °C, 50% RH):

 

 Tootekulu (g/m²) Nakkuvusaeg (minutid)
 150 5
 180 9
 220 13
 250 16

 

  

Lisainformatsioon

Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata. Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab testima toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com

M1 Emissiooniklass
EN 204 D4 veekindluse klassifikatsioon
WATT 91 EN 14257 soojustakistuse klassifikatsioon
Soome Võtmelipp