Kestokol D 4050/UV
EN 204/D4 liim

Kestokol D 4050/UV on EN 204 D4 klassifikatsiooniga PVAC-liim mittekonstruktsiooniliste akna ja välisukse puittoorikfabrikaatide esipind- ja sõrmsidumiseks.

Eriomadused

  • Sobib välistingimustes kasutamiseks, kui katta pinnakattekihiga
  • ühekomponentne
  • Sobib väga hästi kõrgsageduspressi jaoks
  • Kõlblikkusaeg 12 kuud

Materjalid

Rakendus

Kestokol D 4050/UV on reaktiivne PVAC-dispersioonliim, mis sobib hästi kõrgsagedusliimimiseks. Tänu veekindlusklassile D4 saab toodet Kestokol D 4050/UV kasutada välitingimustes ilmastikumõjule avatud kohtades, kui peale kantakse piisavate omadustega pinnakattekiht, ja sisetingimustes kohtades, mis puutuvad sageli või pika aja jooksul kokku jooksva vee või kondensveega.

Pakendi suurus Toote kood
Kestokol D 4050/UV IBC cont T3709.994
pH

3,0

Värvid

Valge, kuivanult läbipaistev. Helendab UV-valguse käes (100–390 nm).

Viskoossus

3500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Avatud aeg

Vt kasutusjuhendit.

Tarbimine

150 - 250 g/m²

Pressimisaeg

20 min (Mänd, puidu niiskussisaldus 12%, temperatuur 20 °C, 50% RH)

Kompressioonirõhk

0,5 N/mm²

Minimaalne kile moodustumistemperatuur

+8 °C

Puidu niiskusesisaldus

6–15 %

Temperatuuritaluvus

EN 14257 (Watt 91): 7,9 N/mm

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temp. üle 1 °C 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Kontrollige, et liimitavad pinnad sobiksid hästi kokku. Kandke liim ühtlase kihina ühele liimitavatest pindadest. Pange pinnad kokku ja pressige, üritades avaldada võrdset survet kogu ühenduspinna ulatuses. Liimitavad pinnad võib kokku pressida külm-, kuum- või kõrgsageduspressiga. Ühendus saavutab lõpliku tugevuse ja veekindluse 7 päeva jooksul.

Teatud puidutüüpide puhul võib liimi happelisus põhjustada ühenduskohas värvimuutuse. Rauaga kokkupuutudes võib ühenduskoht veidi värvi muuta.

Kulu mõjutab liimi tööaega järgmiselt: (mänd, puidu niiskussisaldus 12%, 20 °C, 50% RH):

 

  Kulu (g/m²)  Tööaeg (minutit)
 150 6
 180 6
 220 10
 250 14

 

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Tulemus sõltub olulisel määral ka sellest, kuidas töö on teostatud. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.