Kestokol D 325 HF
EN 204/D3 liim

Kestokol D 325 HF on standardi EN 204 D3-klassi PVAC-puiduliim.

Eriomadused

  • Väga kiire pressimisaeg kõrgsageduspresside korral
  • Pikk avatud aeg
  • 1-komponentne

Materjalid

Rakendus

D3-taseme jõudlusega Kestokol D 325 HF on spetsiaalselt välja töötatud kõrge kilemoodustustemperatuuriga PVAc dispersioonliim, mis on ette nähtud liimitud laudade, vormipressimise ja spoonimise jaoks. Tegu on erikoostisega liimiga, mida tohib kasutada ainult kuum- ja kõrgsageduspressides. Liimi saab kasutada E1-klassi struktuuride liimimiseks.

Pakendi suurus Toote kood
Kestokol D 325 HF 15 kg T2547.015
Kestokol D 325 HF IBC cont T2547.994
Sideaine tüüp

PVAc

Erikaal

1,07 kg/l

pH

3,1

Vöö nihketugevus

24 tundi + 45 °C / 90% suhtelist õhuniiskust, tõmbetugevus on > 8 N/mm².
Watt 91 tõmbetugevus on > 7,5 N/mm².

Viskoossus

5000 mPas

Avatud aeg

8 minutit suletud avatud aeg (mänd, 20 °C, 65% suhtelist õhuniiskust, 150 g/m²)
10 minutit suletud avatud aeg (mänd, 20 °C, 65% suhtelist õhuniiskust, 150 g/m²)

Tarbimine

70–140 g/m².

Pressimisaeg

Pressimisaeg on seotud temperatuuridega ning kuum- ja kõrgsageduspressi kasutatud võimsusega.

Kompressioonirõhk

Min 0,5 N/mm² (soovitatud).

Minimaalne kile moodustumistemperatuur

+ 25 °C

Kasutustemperatuur

15–30 °C.

Puidu niiskusesisaldus

6–15 %

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temp. üle 1 °C 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Kontrollige, et liimitavad pinnad sobiksid hästi kokku. Kandke liim ühtlase kihina ühele liimitavatest pindadest. Pange pinnad kokku ja pressige, üritades avaldada võrdset survet kogu ühenduspinna ulatuses. Liimitavad pinnad võib kokku pressida kuum- või kõrgsageduspressiga. Ühendus saavutab lõpliku tugevuse ja veekindluse 7 päeva jooksul.

Teatud puidutüüpide puhul võib liimi happelisus põhjustada ühenduskohas värvimuutuse. Rauaga kokkupuutudes võib ühenduskoht veidi värvi muuta.

NB! Kestokol D 325 HF ei sobi külmpressimiseks. Kestokol D 325 HF liim reageerib isegi väikese koguse karbamiidformaldehüüdliimiga (1%), moodustades sültja massi. Sel põhjusel tuleb pealekandmisvahendid (pump, voolikud, rullik) enne Kestokol D 325 HF liimi kasutamist põhjalikult pesta.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.