Soome Võtmelipp

Kestofol P/H
Liim pvc kilele

Materjalid

Rakendus

Kestofol P/H on kiirseonduv dispersioonliim melamiini või PVC-fooliumide liimimiseks puidupõhistele plaatidele. Tagab kõrgkvaliteetse, sileda pinna.

Pakendi suurus Toote kood
Kestofol P/H 15 kg T1482.015
Sideaine tüüp

EVAC

pH

8

Viskoossus

18 000 mPas (Brookfield 6/20, +20°C)

Avatud aeg

u 4 min

Tarbimine

80–120 g/m²

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Suhteline õhuniiskus

50–60%

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Liimi omadused sõltuvad olulisel määral ümbritseva keskkonna tingimustest nagu puidu ja välisõhu niiskusesisaldusest, temperatuurist, imamisvõimest ja pealekantud liimi kogusest, seega saab esitatud väärtusi kasutada ainult juhindumiseks. Vajaliku surveaja kindlakstegemiseks ja liimühenduse piisava tugevuse tagamiseks tuleb enne täiemahulist tootmist viia läbi asjakohased katsed. Kõrgem temperatuur lühendab nõutavat pressiaega. Vaadake alumiiniumfooliumi tootja juhiseid. Liimitavad pinnad peavad olema tolmu-, määrde- jne vabad. Liimi ja materjali temperatuur peab olema üle +15°C. Siiski on seotise nõutav tugevus saavutatav ka madalamal temperatuuril (üle +3°C), kuid kuivamisaeg on sel juhul pikem. Kui kasutatav liimikogus on väike, tuleb eelnevalt teha prooviliimimine, et veenduda soovitud tugevuse saavutamises. Liimi võib peale kanda kas fooliumile või plaadile. Kui liim on peale kantud, suruge foolium kohe vastu lehte. Kasutage poolte kokkusurumiseks rulli või lamepressi. Kuna kogu õhk tuleb välja pressida, soovitame kasutada rullpressi. Lamepressi kasutamise korral tuleb pinnad esmalt rulliga üle rullida, et kogu õhk välja suruda. Seejärel tuleb lamineeritud plaadid virnastada. Laske plaatidel enne edasist töötlemist seista vähemalt kaks tundi.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Tulemus oleneb olulisel määral töömeetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab tegema prooviliimimise, et kontrollida toote sobivust.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp