Kesto Trennmittel 2000
Eemaldusaine

Kesto Trennmittel 2000 on suure viskoossusega eraldusaine.

Materjalid

Rakendus

Toode on suure viskoossusega eraldusaine, mis takistab liimi ülevoolu surveplaatidele. Toode on vahaemulsioon. Ei sisalda silikooni ega õli. Pärast kuivamist tõrjub kile mustust. Kesto Trennmittel 2000 ei halvenda metalli- ja kummipindade kvaliteeti ega mõjuta järgnevaid katmistöid, nt lakeerimist.

Pakendi suurus Toote kood
Kesto Trennmittel 2000 5 l astia T1955.005
Sideaine tüüp

Suure viskoossusega vahaemulsioon, eraldusaine

Konsistents

Suure viskoossusega lahus

Erikaal

1,08

pH

3

Värvid

Valge

Viskoossus

7 mm 2 /s

Segu värv

Valge

Ladustamine

Avamata originaalpakendis temp. 20 °C kuni 24 kuud.

Kasutusjuhend

Kandke ühtlane ja õhuke kiht toodet Kesto Trennmittel 2000 spaatli või kiuriide abil surveplaadi pinnale. Laske kuivada kuni järgmise päevani. Vajaduse korral kuumutage surveplaate kõvenemisaja lühendamiseks kuni +60 °C. Kui eraldusaine jääb survestamise ajal vedelaks, võib see pinda imenduda ja takistada järeltöötlemist.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.