Kiilto Kerastop
Niiskustõke

Niiskustõke seinte töötlemiseks enne plaatimist. Sobib kasutamiseks märgadesse ruumidesse lausvee alla mittejäävatel pindadel ning abiruumi ja köögi seinapindadel. VTT tootesertifikaat C51/99.

Materjalid

Rakendus

Kerastop on ette nähtud seinapinna tihendamiseks enne plaatimist (ei sobi ehitus- ega maaniiskuse tõkestamiseks). Aluspind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Märgade alade põrandate ja seinte niiskustõkkeks soovitame kasutada Kiilto hüdroisolatsioonimastiksit. Lugege tootejuhendit.

Pakendi suurus EAN kood
*Kerastop / exp 3 l 6411511924039
Erikaal

u 1,0 kg/l

Kasutustemperatuur

10–25 °C

Kulu

4–5 m²/l

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. üle 1 °C, 1 aasta.

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l

Segamissuhe

1. kiht 1:1 veega lahjendatud Kiilto Kerastop
2. kiht lahjendamata Kiilto Kerastop

Sideaine tüüp

Sünteetiline kummi

Suhteline õhuniiskus

< 60%

pH

u 9

Kasutusjuhend

Loksutage toodet enne kasutamist. Kandke esimene kiht 1:1 veega lahjendatud Kiilto Kerastop niiskustõket rulli või pintsliga pinnale. Peale esimese kihi kuivamist (1-2 tunni möödudes) kandke peale teine kiht lahjendamata Kerastop niiskustõket. Peale teise kihi kuivamist, soovitatavalt järgmisel päeval, võib paigaldada plaadid kasutades Kiilto plaatimissegu või keraamiliste plaatide plaadiliimi.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp