Ipa 300
Desinfitseeriv puhastusaine

Isopropanoolil põhinev desinfitseeriv puhastusaine. Toiduainetööstuses kasutatavate pindade ja seadmete igapäevaseks desinfitseerimiseks.

Eriomadused

  • Kasutusvalmis;
  • Hävitab tõhusalt bakterid, pärmiseened, hallitusseened ja enamiku viirustest;
  • Lahustab pindadel olevad rasvad;
  • Toode aurustub ega jäta jääke.

Kasutusvalmis;
Hävitab tõhusalt bakterid, pärmiseened, hallitusseened ja enamiku viirustest;
Lahustab pindadel olevad rasvad;
Toode aurustub ega jäta jääke.

Lingid

Materjalid

Rakendus

Toiduainetööstuses kasutatavate pindade ja seadmete igapäevaseks desinfitseerimiseks.

pH

Toote pH: 8
Lahuse pH: 8

Välimus ja lõhn

Läbipaistev värvitu vedelik. Isopropanooli lõhn.

Tootja riik

SOOME

Pakendi suurus Toote kood GTIN
1 x 10 l 80635 6417964806359
Hoiustamine

Hoida jahedas ja kuivas (temperatuuril üle 3 °C), eemal päikesevalgusest.

Kasutusjuhend

Pihustage pindadele või kasutage pindade pühkimiseks lahjendamata IPA 300 lahust. Toode aurustub ega jäta mingeid jääke ning seda ei pea maha loputama, kui pind on enne töötlemist kuiv.
Soovitatav doseerimine: Kasutada lahjendamata kujul.

Keskkond ja ohutus

Tühje ja loputatud pakendeid saab taas ringlusse võtta materjalide või energia tootmiseks.

Märkus

Registreerimistunnistus nr 1279/14.

Väga tuleohtlik.
Pidage silmas biotsiidide ohutut kasutamist. Enne kasutamist lugege alati toote etiketti ja ohutuskaarti.

Esmaabimeetmete kirjeldus: pärast kokkupuudet võib mürgistus põhjustada sümptomeid, mistõttu küsitatavatel juhtudel, pärast otsest kokkupuudet kemikaaliga ning kui tunnete ennast halvasti, pöörduge arsti poole ja näidake selle toote ohutuskaarti.

Sissehingamisel: viige tootega kokkupuutunud isik värske õhu kätte. Rasketel juhtudel (nt südameseiskumine) tuleb teha kunstlikku hingamist (suust suhu hingamine, südamemassaaž, hapnikuga varustamine jne) ja kutsuda viivitamatult arstiabi.

Kokkupuutel nahaga: pesta kokkupuutekohta jooksva vee all neutraalse seebiga. Nahamuutuste ilmnemisel (põletused, punetused, lööve, villid) ilmnemisel tuleb pöörduda arsti poole ja näidata toote ohutuskaarti.

Silma sattumisel: loputada silmi rohke toasooja veega vähemalt 15 minutit. Vältida silmade sulgemist ja hõõrumist. Edasiste kahjustuste vältimiseks eemaldada kontaktläätsed (kui võimalik). Igal juhul pöörduda pärast silmade loputamist arsti poole ning näidata toote ohutuskaarit.

Allaneelamisel/sissehingamisel: igal juhul otsida kiiresti arsti abi ja näidata kas toote etiketti või ohutuskaarti.

Koostisosa Toime
Isopropanool (63 %) Desinfitseeriv mõju.