Kiilto Fibergum Primer
Nakkedispersioon hüdroisolatsioonimastiksile

Nakkedispersioon Kiilto võõbatavate hüdroisolatsioonimastiksite nakke parandamiseks märga ruumi sobivatel tasandus-, betoon- ja ehitusplaatpindadel. Veebaasil.

Eriomadused

  • Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi Fibergum nakkedispersioon
  • oranž värv lihtsustab pealekandmist
  • veepõhine

Materjalid

Rakendus

Nakkedispersioon siseruumides kasutatavale hüdroisolatsioonimastiksile.

Pakendi suurus EAN kood
Fibergum Primer / exp. 1 l 6411513707012
Fibergum Primer/exp. 3 l 6411513707036
Fibergum Primer/exp. 10 l 6411513707104
Erikaal

u 1

Kasutustemperatuur

+10…25 °C

Kuivamise kiirus

1–2 tundi, sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest

Kulu

u 8 m²/l (vedeldamata)

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. üle 1 °C, 1 aasta.

Pakendi suurused

1 l, 3 l

Segamissuhe

Tasandusseguga kaetud või betoonist aluspind: vedeldada veega 1:1
Kipskartongplaat: mitte vedeldada
Muudest imavatest plaatidest aluspinnad: vedeldada veega 1:1
Mitteimavatest plaatidest aluspinnad: mitte vedeldada
Kare betoon või kivi: tasandada Kiilto tsemendibaasilise tasandusseguga

Kasutusjuhend

Aluspinnalt eemaldatakse tsemendiliim, pinnakattematerjalide jäägid, lihvimistolm, lahtised osakesed ja määrdeained. Vajadusel lihvige või karestage vastava tööriistaga. Nakkedispersioon tuleb pinnale kanda võimalikult õhukese ja ühtlase kihina, näiteks harja, pintsli või rulliga. Hüdroisolatsioonimastiks tuleb aluspinnale tugevasti rullida. Enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist peab nakkedispersioonikiht olema kuivanud. Enne töö alustamist tuleb tutvuda Kiilto hüdroisolatsiooni tööjuhisega.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp