F 5 Robo D
Piimaroboti pesuharjade desinfektsiooniaine

Desinfitseeriv puhastusaine, mis sobib lüpsiroboti harjade desinfitseerimiseks.

Eriomadused

  • Kiiretoimeline.
  • See desinfitseeriv pesemisvedelik sisaldab vesinikperoksiidi ja peräädikhappe ühendit.
  • Hävitab baktereid, seened, viirused, eosed temperatuuril 5–20 ° C.

Kiiretoimeline.
See desinfitseeriv pesemisvedelik sisaldab vesinikperoksiidi ja peräädikhappe ühendit.
Hävitab baktereid, seened, viirused, eosed temperatuuril 5–20 ° C.

Lingid

Materjalid

Rakendus

Lüpsiroboti harjade, torude, paakide ja pindade desinfitseerimiseks.

pH

Toote pH: 1
Lahuse pH: 3

Välimus ja lõhn

Läbipaistev vedelik.

Pakendi suurus Toote kood GTIN
1 x 20 l 60007 6417964600070
1 x 200 l 60507 6417964605075
Hoiustamine

Säilitada originaalpakendis kuni üks aasta temperatuuril 5–25°C päikesevalguse eest kaitstult. Toodet ei tohiks hoida koos teiste kemikaalide ega põlevate materjalidega.

Kasutusjuhend

Kasutamiseks lüpsirobotites, kus udaraharjad vajavad desinfitseerivat puhastust.
Soovitatav doseering 0,3–0,5%. Täpsemad juhised leiate lüpsiroboti kasutusjuhendist.

Keskkond ja ohutus

Tühje ja loputatud pakendeid saab kasutada kas materjalide või energia tootmiseks.

Märkus

Ärge kasutage saepuru või muud süttivat materjali imamiseks.
Kasutage sädemeid mittetekitavaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.
Kontsentraat kujutab endas tuleohu orgaanilistele materjalidele, näiteks puit ja paber. Kontsentraati EI TOHI segada teiste kontsentreeritud kemikaalidega.
Kandke kaitsekindaid. Vältige pritsimist.
Kasutage biotsiide ohutult. Enne kasutamist lugege alati etiketti ja tooteteavet.

Koostisosa Toime
Vesinikperoksiid (25 %) Desinfitseeriv toime.
Peräädikhape (5 %) Desinfitseeriv toime.