2K Parquet parketiliim

Kahekomponentne, veevaba ja kiiresti kõvastuv polüuretaanliim igat liiki parkettidele.

Eriomadused

  • igat liiki parkettidele
  • ei sisalda vett
  • pika säilivusajaga
  • kiiresti tahenev

Materjalid

Rakendus

Kahekomponentne ja kiiresti tahenev polüuretaanliim parketi paigaldamiseks. Ei sisalda lahusteid. Sobiv kasutamiseks küttega põrandatel. ISO 17178 - tugev.

Aluspõranda niiskus

Parketi paigaldamisel järgige kehtivaid riiklikke normatiive ja parketitootja juhiseid.

Avatud aeg

u 50 min (alusmaterjalile kantud)

Erikaal

u 1,7 kg/l

Kasutustemperatuur

+15...25 °C

Kuivamise kiirus

Lihvimine ja lakkimine on soovitatav mitte enne 24–48 tunni möödumist liimimisest olenevalt valitsevatest tingimustest.

Kulu

900–1500 g/m²
Olenevalt parketi ja alusmaterjali tüübist. Kontrollige, kas katte ja alusmaterjali vahele on moodustunud ühtlane liimikiht.

Ladustamine

Hoidke vaiku ja kõvendit kuivas ja jahedas kohas temperatuuril vähemalt +1 °C.

Segamissuhe

5 kg (vaik) + 550 g (kõvendi)

Sideaine tüüp

Kahekomponentne lahustivaba polüuretaanliim

Töötingimused

Paigaldamise ja kasutamise ajal järgige paigaldustingimuste riiklikke eeskirju ja parketitootja juhiseid.

Valmissegu kasutusaeg

u 40 min (20 °C, 50% RH)

Kasutusjuhend

Alusmaterjal peab sobima parketi paigaldamiseks, olema kuiv, kindel, ühtlane ning puhas tolmust ja muudest materjalidest, mis võiksid liimuvust halvendada. Eemaldage enne liimimist lihvimisega ja tolmuimejaga tsemendikirme. Betoonpõrandat saab vajaduse korral loodida parketi aluspõranda Kiilto tasandusseguga. (Loodimisel ei moodustu sobiv põranda aluskate parkettidele, mille mõõtmed ületavad 22×70×500 mm.) Loodimissegu kihi minimaalne paksus on 3 mm. Kruntimine pole harilikult vajalik, kuid võib kasutada toodet PU 1000.

Tavapärased alusmaterjalid:
- betoon, tsemendipõhised tasandussegud (min 3 mm), alusplaadid (nt 9 mm vineer vms). Alusmaterjal peab vastama parketi paigaldamise üldistele nõuetele ja parketitootja nõuetele.

Segage vaik ja kõvendi korralikult, ettenähtud osakaalus ja vahetult enne kasutamist. Laotage liim hammastatud liimilabidaga korraga umbes 5 m² suurusele pinnale ja asetage parkett kohe värske liimiga kaetud pinnale. Kontrollige, kas katte ja alusmaterjali vahele on moodustunud ühtlane liimikiht ja et parketiplaatide vahelt ei tule liimi välja. Lihvimine on soovitatav mitte enne 24–48 tunni möödumist liimimisest. Kõvastumata liimiplekke saab eemaldada atsetooni või ksüleeniga, kuivanud liimi on võimalik eemaldada vaid mehaaniliselt.

Parketi paigaldamisel järgige alati parketitootja juhiseid ja kehtivaid riiklikke normatiive.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp