testing services flame retardants industry kiilto pro services

Testimisteenus - tuletõkkelahendused

Kiilto on välja töötanud keskkonnasõbralikud tuletõkkelahendused mitmesuguste rakenduste jaoks . Kiilto tulekindel tooteperekond koosneb puidu-, paberi- ja non-woven tööstustoodetest. Tänu oma ulatuslikule tooteportfellile teame palju tuletõkkelahenduste uuringutest, rakendamisest ja katsetamisest nendes valdkondades.

Süttivus väikeset leegist (SFS- EN ISO 11925-1)

Katse määrab toote tuleohtlikkuse väikesest leegist. Katse abil määratakse toodete materjalide tuleohtlikkus ja tule liikumine. Test hõlmab ka toote suitsetamise visuaalset jälgimist ja tootelt voolavate põlevate tilkade tekkimist. Meetodit kasutatakse ehitustööstuse tulepüsivusnäitajate (B, C, D, E, Bfl, Clf, Dfl, BL, CL, DL, Efl ja EL) katsemeetodi ühe osana. E tulekindluse nätaja võib saada ainuüksi väikse leegikatsega. Test sobib ideaalselt väga õhukeste materjalide, näiteks kangaste, lainepapi ja paberite põlemiskäitumise uurimiseks.

Parketi põlemiskatse (SFS-EN ISO 9239-1)

Katse mõõdab põrandamaterjalide põlemiskäitumist ja tulegaaside teket. Ühes otsas mõjub põrandamaterjal võimsale termilisele kiirgusele ja gaasileegile. Katse määrab kindlaks süttinud eseme leegifrondi järgmised aspektid: liikumiskiirus, suitsu tekitamine ja minimaalne soojusenergia, mis on vajalik süttimiseks. Meetodit kasutatakse põrandamaterjali tulepüsivusnäitajate A2fl, Bfl, Cfl ja Dfl puhul.