Teenused

Puhtus seisneb õigetes lahenduste valikutes ja toodete õiges kasutamises. Pakume klientidele vajalikku tehnilist teenindust, toote- ja hügieenikoolitust ning eksperdiabi erinevate tervishoiusektoritele sobivate hügieenilahenduste leidmisel.

Tervishoiu terviklik teenuste valik

Toodete ja meetodite õige kasutamise tagamine on oluline ohutusaspekt. Kiilto pakub koolitusi ja meie toodete tutvustamist kuni spetsialiseerituma hügieenikoolituseni.

Koolitus

Meie kliendina soovime tagada, et teil oleksid vajalikud teadmised ja oskused meie toodete ja lahenduste õigeks kasutamiseks.

Koolitame õigeid meetodeid tervishoiu hügieeni säilitamiseks ja tutvustame parimaid tavasid valdkonnas. Samuti hoiame teid kursis teabega seadusandlikes küsimustes, mis mõjutavad puhtuse ja hügieeni säilitamist tervishoiuasutustes.

Ekspertide nõustamine

Meie nõustamisteenused, mis on kohandatud ainult teie tervishoiuasutustele, tagavad, et teie palatite toimimine oleks võimalikult kuluefektiivne ja professionaalne

Meie TAI- ja tervishoiueksperdid töötavad teie vajadustest lähtuvalt välja koolitused, mis planeeritakse koos kaardistamiskülastuste põhjal.

Tehniline teenus

Meie tehnikud aitavad kaasa tulemuslikkuse hindamisel ja juhendavad meie kliente tegevuse ja rutiinse kontrollimise osas. Pakume ka tehnilist projekteerimist ja rakendamist tsentraalsete doseerimissüsteemide loomiseks instrumentide töötlemise ruumides.​

Lisaks sellele toetame oma tervishoiukliente ka muude seadmete hooldusvajadustega, mis nõuavad tehnilist ekspertiisi. Nende hulka kuuluvad näiteks tööstusköökides kasutatavad seadmed ja hoolduspuhastus.