Koolituste ajakava ja tutvustused

Kiilto koolitused 2022 I poolaastal

Koolitusel osaleja peab olema kehtiva COVID läbipõdemist või vaktsineerimist tõendava dokumendiga.

Koolitustele on oodatud ehitajad ja edasimüüjad ning vabade kohtade olemasolul kõik huvilised, kes soovivad täiendada oma ehitusalaseid teadmisi

Märgade ruumide ehitus (Hüdro 1)

  • eesti keeles 17.02.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor
  • vene keeles 24.03.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor
  • eesti keeles 29.03.22 kell 10:00 Tartu Kutsehariduskeskus (Kopli 1)
  • eesti keeles 12.05.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor

Koolitusel käsitletakse märja ruumi ehituskvaliteedile ja materjalidele seatud nõudeid, ning õigeid töövõtteid ja materjale, mis tagavad kvaliteetse lõpptulemuse.

Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistamist, aluspinna kruntimist ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid. Tutvutakse järelevalve nõuetega hüdroisolatsioonitöödele. Plaatimise teema hõlmab plaadisegude omaduste ja plaatimise põhitöövõtete tutvustamist, räägime ka vuukimisest ja vuugitäidistest, silikoonidest ja vigade ennetamisest nendel töödel. Praktika osas toimub põrandatasandussegu presentatsioon, näidatakse hüdroisoleerimiste töövõtteid ja materjale, trapi tihendamist ning plaatimise, vuukimise tööpõhimõtteid ja profitööriistu plaatide paigalduseks.

17.02.22 Lektorid: Marko Kooskora – OÜ Kiilto Eesti / Janar Rannamägi – Plaadimehed OÜ

24.03.22 Lektor: Aivo Jõemets – OÜ Kiilto Eesti

29.03.22 Lektor: Kaja Kuus, Mart Luhari – OÜ Kiilto Eesti / Janar Rannamägi – Plaadimehed OÜ

12.05.22 Lektor: Marko Kooskora


Põranda tasandamine ja hüdroisolatsioon, work-shop (Hüdro 2)

10.03.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor

Teooriaosas tutvutakse lähemalt põrandatasandussegude ja hüdroisolatsioonimaterjalidega, vaadeldakse levinumaid vigu ja järelvalve nõudeid hüdroisolatsioonitöödel. Devi esineja räägib põrandakütte eelistest ja õigest paigaldusest. Praktikaosas jaotatakse osalejad väikestesse rühmadesse, kes koolitaja juhendamisel tasandavad põranda, paigaldavad põrandakütte kaabli, valavad kalded ja teostavad näidisnurgas hüdroisolatsioonitöö, läbides erinevaid tööetappe nurkade tihendamisest põranda hüdroisoleerimiseni.

Lektorid: Marko Kooskora – OÜ Kiilto Eesti / Vahur Parve – Danfoss AS


Plaatimine ja vuukimine, work-shop (Hüdro 3)

17.03.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor

Koolituspäeva käigus saavad kõik osalejad praktilise kogemuse plaatimistöödest, vuukimisest ja silikoonimisest. Teooria osas räägime valmis hüdroisolatsiooni järelvalvest, plaatimistööde tööpõhimõtetest, plaadisegude, vuugisegude ja hermeetikute omadustest.

Profiplaatimistarvikute maaletooja tutvustab erinevaid tööriistu, mida kasutatakse keraamiliste plaatide ja looduskivi töötlemiseks.

Praktikaosas plaadivad osalejad koolitaja juhendamisel seina- ja põrandapinna, planeerivad plaadijaotuse, lõikavad plaate, teevad toruläbiviike, viimistlevad põrandatrapi ning vuugivad viimistletud pinnad.

Lektorid: Aivo Jõemets – OÜ Kiilto Eesti / Virgo Volens – VRX OÜ


Märja ruumi ehituse veebikoolitus

07.04.22 kell 11:00 Teams keskkond (kestvus 2h)

Registreeru siit: https://forms.gle/9bV7XoUgB7gEgEm56

Koolitusel käsitletakse märja ruumi ehituskvaliteedile ja materjalidele seatud nõudeid, ning õigeid töövõtteid ja materjale, mis tagavad kvaliteetse lõpptulemuse. Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistust ja Kiilto hüdroisolatsioonisüsteeme ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid.

Tutvutakse järelevalve nõuetega hüdroisolatsioonitöödele.

Plaatimise teema hõlmab plaadisegude omaduste ja plaatimise põhitöövõtete tutvustamist, räägime ka vuukimisest ja vuugitäidistest, silikoonidest ja vigade ennetamisest nendel töödel.

Lektrorid: Kaja Kuus, Aivo Jõemets – OÜ Kiilto Eesti


Remondikool: Kiilto põhitoodete kasutusalad

21.04.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor

Teoorias ja praktikas õpitakse tundma Kiilto levinumate ehitustoodete (kuivsegud, liimid, pahtlid, hüdroisolatsioonimastiksid, hermeetikud) olulisemaid omadusi, üldiseid tööpõhimõtteid, vigade vältimise võimalusi ning õiget materjalivalikut järgmiste ehitus- ja remonditööde jaoks sõltuvalt aluspinnast ja kasutuskohast:

  • põranda- ja seinatasandus
  • põrandakatte liimimine ja viimistlemine
  • hüdroisolatsioon ja plaatimine

Koolitus sobib eriti hästi edasimüüjale või lõppkasutajale, kes soovib omandada / värskendada baasteadmisi Kiilto ehitustoodete ja nende kasutusvaldkondade osas.

Lektorid: Tanel Lonks, Kaja Kuus – Kiilto Eesti OÜ


Registreerumine ja lisainfo: info.ee@kiilto.com ja tel 6031902

Koolitusel osaleja peab olema kehtiva COVID läbipõdemist või vaktsineerimist tõendava dokumendiga.

Kohapeal toimuvate koolituspäevade kestus u. 5 h, sisaldades kohvipause ja toitlustust. Veebikoolituse kestvus u 2 h. Osalenud saavad soovi korral tunnistuse.

Kui kontaktkoolitusele registreerunud osaleja koolitusele ei ilmu ja ei ole oma mitteosalemisest ette teatanud vähemalt 1 tööpäeva, on tema edasine osaluse võimalus Kiilto kontaktkoolitustel välistatud.

Koha olemasolu koolitusel kindlustab võimalikult varajane registreerumine.

Kõik meie koolitused on TASUTA!