Koolituste ajakava ja tutvustused

Kiilto koolitused 2022 II poolaastal

Koolitustele on oodatud ehitajad ja edasimüüjad ning vabade kohtade olemasolul kõik huvilised, kes soovivad täiendada oma ehitusalaseid teadmisi

Märgade ruumide ehitus (Hüdro 1)

  • eesti keeles 29.09.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor, kaaskoolitaja Plaadimehed OÜ
  • eesti keeles 11.10.22 kell 10:00 Pärnu Kutsehariduskeskus (Niidupargi 12)
  • vene keeles 20.10.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor
  • eesti keeles 27.10.22 kell 09:30 Haapsalu Kutsehariduskeskus (Ehitajate tee 3)

Koolitusel käsitletakse märja ruumi ehituskvaliteedile ja materjalidele seatud nõudeid, ning õigeid töövõtteid ja materjale, mis tagavad kvaliteetse lõpptulemuse.

Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistamist, aluspinna kruntimist ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid. Tutvutakse järelevalve nõuetega hüdroisolatsioonitöödele. Plaatimise teema hõlmab plaadisegude omaduste ja plaatimise põhitöövõtete tutvustamist, räägime ka vuukimisest ja vuugitäidistest, silikoonidest ja vigade ennetamisest nendel töödel. Praktika osas toimub põrandatasandussegu presentatsioon, näidatakse hüdroisoleerimise töövõtteid ja materjale, trapi tihendamist ning plaatimise, vuukimise tööpõhimõtteid. 29.09.22 toimuval koolitusel tutvustatakse ka profitööriistu plaatide paigalduseks.

29.09.22 Lektorid: Marko Kooskora – OÜ Kiilto Eesti / Janar Rannamägi – Plaadimehed OÜ

11.10.22 Lektor: Marko Kooskora – OÜ Kiilto Eesti

20.10.22 Lektor: Aivo Jõemets – OÜ Kiilto Eesti

27.10.22 Lektor: Tanel Lonks


Põranda tasandamine ja hüdroisolatsioon, work-shop (Hüdro 2)

  • 06.10.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor, kaaskoolitaja Devi
  • 15.11.22 kell 10:00 Tartu Ehituskool (Kopli 1), kaaskoolitaja Devi

Teooriaosas tutvutakse lähemalt põrandatasandussegude ja hüdroisolatsioonimaterjalidega, vaadeldakse levinumaid vigu ja järelvalve nõudeid hüdroisolatsioonitöödel. Devi esindaja räägib põrandakütte eelistest ja õigest paigaldusest. Praktikaosas jaotatakse osalejad väikestesse rühmadesse, kes koolitaja juhendamisel tasandavad põranda, paigaldavad põrandakütte kaabli, valavad kalded ja teostavad näidisnurgas hüdroisolatsioonitöö, läbides erinevaid tööetappe nurkade tihendamisest põranda hüdroisoleerimiseni.

06.10.22 Lektor: Marko Kooskora – OÜ Kiilto Eesti / Devi esindaja

15.11.22 Lektorid: Kaja Kuus, Mart Luhari – OÜ Kiilto Eesti / Devi esindaja


Plaatimine ja vuukimine, work-shop (Hüdro 3)

  • 13.10.22 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor, kaaskoolitaja VRX
  • 17.11.22 kell 10:00 Tartu Ehituskool (Kopli 1), kaaskoolitaja VRX

Koolituspäeva käigus saavad kõik osalejad praktilise kogemuse plaatimistöödest, vuukimisest ja silikoonimisest. Teooria osas räägime valmis hüdroisolatsiooni järelvalvest, plaatimistööde tööpõhimõtetest, plaadisegude, vuugisegude ja hermeetikute omadustest.

13.10.22 koolituse praktikaosas plaadivad osalejad koolitaja juhendamisel seina- ja põrandapinna, planeerivad plaadijaotuse, lõikavad plaate, teevad toruläbiviike, viimistlevad põrandatrapi ning vuugivad viimistletud pinnad. 17.11.22 koolitusel saavad osalejad praktilise ülevaate kõigist eelnimetatud plaatimise töövõtetest. Mõlemal koolitusel on kohal profiplaatija, kes jagab osalejatele töökogemusel põhinevaid oskusi ja nippe.   

13.10.22 Lektorid: Aivo Jõemets – OÜ Kiilto Eesti / Virgo Volens – VRX OÜ

17.11.22 Lektorid: Kaja Kuus, Mart Luhari – OÜ Kiilto Eesti / Virgo Volens – VRX OÜ


Pahtlid, pritsid ja seinalimid

08.09.22 kell 14:00 G-Color (Ülase 13), kaaskoolitaja G-Color

Koolitusel annavad Kiilto esindajad ülevaate pahtli tüüpidest, seinaliimidest ja hermeetikutest. Käsitletakse toodete omadusi,  antakse ülevaade võimalikest kasutuskohtadest ja vigade ennetamise võimalustest tööprotsessi käigus. Räägitakse ka praktikas levinumatest normidest ja nõuetest ja headest töötavadest pahteldamisel ja tapeetimisel. 

Praktilises pooles demonstreerivad Graco esindajad pahtlipritside tööomadusi Kiilto pahtlitega.

Lektorid: Kaja Kuus, Marko Kooskora, Mart Luhari – OÜ Kiilto Eesti / G-Colori esindaja


Märja ruumi ehituse veebikoolitus

03.11.22 kell 11:00 Teams keskkond (kestvus 2h)

Registreeru koolitusele SIIT

Koolitusel käsitletakse märja ruumi ehituskvaliteedile ja materjalidele seatud nõudeid, ning õigeid töövõtteid ja materjale, mis tagavad kvaliteetse lõpptulemuse. Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistust ja Kiilto hüdroisolatsioonisüsteeme ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid.

Tutvutakse järelevalve nõuetega hüdroisolatsioonitöödele.

Plaatimise teema hõlmab plaadisegude omaduste ja plaatimise põhitöövõtete tutvustamist, räägime ka vuukimisest ja vuugitäidistest, silikoonidest ja vigade ennetamisest nendel töödel.

Lektrorid: Kaja Kuus, Aivo Jõemets – OÜ Kiilto Eesti


Registreerumine ja lisainfo: info.ee@kiilto.com ja tel 6031902

Kohapeal toimuvate koolituspäevade kestus u. 5 h, sisaldades kohvipause ja toitlustust. Veebikoolituse kestvus u 2 h. Osalenud saavad soovi korral tunnistuse.

Kui kontaktkoolitusele registreerunud osaleja koolitusele ei ilmu ja ei ole oma mitteosalemisest ette teatanud vähemalt 1 tööpäeva, on tema edasine osaluse võimalus Kiilto kontaktkoolitustel välistatud.

Koha olemasolu koolitusel kindlustab võimalikult varajane registreerumine.

Kõik meie koolitused on TASUTA!