Koolituste ajakava ja tutvustused

Kiilto koolitused 2021 II poolaastal

Koolitustele on oodatud ehitajad ja edasimüüjad ning vabade kohtade olemasolul kõik huvilised, kes soovivad täiendada oma ehitusalaseid teadmisi

Märgade ruumide ehitus (Hüdro 1)

  • eesti keeles 16.09.21 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor UUS! plaatimistööriistade demoesitlus
  • vene keeles 23.09.21 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor

Koolitusel käsitletakse märja ruumi ehituskvaliteedile ja materjalidele seatud nõudeid, ning õigeid töövõtteid ja materjale, mis tagavad kvaliteetse lõpptulemuse.

Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistamist, aluspinna kruntimist ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid. Tutvutakse järelevalve nõuetega hüdroisolatsioonitöödele. Plaatimise teema hõlmab plaadisegude omaduste ja plaatimise põhitöövõtete tutvustamist, räägime ka vuukimisest ja vuugitäidistest, silikoonidest ja vigade ennetamisest nendel töödel. Praktika osas toimub põrandatasandussegu presentatsioon, näidatakse hüdroisoleerimiste töövõtteid ja materjale, trapi tihendamist ning plaatimise, vuukimise tööpõhimõtteid ja profitööriistu plaatide paigalduseks.

16.09.21 Lektorid: Marko Kooskora – OÜ Kiilto Eesti / Kristjan Pärnamägi, Janar Rannamägi – Plaadimehed OÜ

23.09.21 Lektor: Aivo Jõemets – OÜ Kiilto Eesti


Põranda tasandamine ja hüdroisolatsioon, work-shop (Hüdro 2)

30.09.21 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor

Teooriaosas tutvutakse lähemalt põrandatasandussegude ja hüdroisolatsioonimaterjalidega, vaadeldakse levinumaid vigu ja järelvalve nõudeid hüdroisolatsioonitöödel. Devi esineja räägib põrandakütte eelistest ja õigest paigaldusest. Praktikaosas jaotatakse osalejad väikestesse rühmadesse, kes koolitaja juhendamisel tasandavad põranda, paigaldavad põrandakütte kaabli, valavad kalded ja teostavad näidisnurgas hüdroisolatsioonitöö, läbides erinevaid tööetappe nurkade tihendamisest põranda hüdroisoleerimiseni.

Lektorid: Marko Kooskora – OÜ Kiilto Eesti / Vahur Parve – Danfoss AS


Plaatimine ja vuukimine, work-shop (Hüdro 3)

05.10.21 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor

Koolituspäeva käigus saavad kõik osalejad praktilise kogemuse plaatimistöödest, vuukimisest ja silikoonimisest. Teooria osas räägime valmis hüdroisolatsiooni järelvalvest, plaatimistööde tööpõhimõtetest, plaadisegude, vuugisegude ja hermeetikute omadustest.

Profiplaatimistarvikute maaletooja tutvustab erinevaid tööriistu, mida kasutatakse keraamiliste plaatide ja looduskivi töötlemiseks.

Praktikaosas plaadivad osalejad koolitaja juhendamisel seina- ja põrandapinna, planeerivad plaadijaotuse, lõikavad plaate, teevad toruläbiviike, viimistlevad põrandatrapi ning vuugivad viimistletud pinnad.

Lektorid: Aivo Jõemets – OÜ Kiilto Eesti / Kristjan Pärnamägi, Janar Rannamägi – Plaadimehed OÜ


Seinte tasandamine, pahtlid, seinaliimid

21.10.21 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor

11.11.21 kell 10:00 Tartu Kutsehariduskeskus

Koolitusel tutvume seinte viimistluse põhimõtetega ja vaatame milliseid tooteid valida ruumi tüübist lähtuvalt. Räägime erinevatest pahtli tüüpidest ja nende omadustest, mida materjali ja töövõtete valikul arvesse võtta.

Tutvustame Kiilto uuenenud valmispahtlite sortimenti ja räägime pritspahtlite võimalustest.

Praktilises osas avame pahtlikotte- ja purke ning osalejad saavad ise proovida nii tooteid kui nende viimistlusomadusi. Tartu koolitusel demonstreeritakse praktilises osas Wagneri pahtlipritsi kasutust ja Tallinna koolitusel on võimalus osa saada Kiilto kotipahtlite demonstratsioonist Graco pahtlipritsil.

Teooriaosas tutvustame põhjalikumalt Kiilto valmis seinaliimide valikut, räägime seinakatete tüüpidest ning liimi valikukriteeriumitest. Peatume ka maalritöödeks kasutatavate hermeetikute alternatiividel.

21.10.21 Lektorid: Kaja Kuus, Mart Luhari, Marko Kooskora – OÜ Kiilto Eesti

11.11.21 Lektorid: Kaja Kuus, Mart Luhari – OÜ Kiilto Eesti / Andres Erik, Henrik Terras – Karl Bilder OÜ


Märja ruumi ehituse veebikoolitus

04.11.21 kell 11:00 Teams keskkond

Registeeru siit: https://forms.gle/PDoEEaEbNBnPYn8s5

Koolitusel käsitletakse märja ruumi ehituskvaliteedile ja materjalidele seatud nõudeid, ning õigeid töövõtteid ja materjale, mis tagavad kvaliteetse lõpptulemuse. Tutvustatakse seinte ja põrandate ettevalmistust ja Kiilto hüdroisolatsioonisüsteeme ja hüdroisolatsiooni paigaldamist. Käsitletakse trappide, toruläbiviikude, nurkade hüdroisoleerimise õigeid töövõtteid.

Tutvutakse järelevalve nõuetega hüdroisolatsioonitöödele.

Plaatimise teema hõlmab plaadisegude omaduste ja plaatimise põhitöövõtete tutvustamist, räägime ka vuukimisest ja vuugitäidistest, silikoonidest ja vigade ennetamisest nendel töödel.

Lektrorid: Kaja Kuus, Marko Kooskora, Aivo Jõemets – OÜ Kiilto Eesti


­Põrandate tasandamine ja pumpamine, põrandaliimid

25.11.21 kell 10:00 Kiilto Eesti kontor

Tutvustame põrandate tasandamise põhimõtteid ja segu valikut aluspinnast ja pinnakattematerjalist lähtuvalt. Alustame aluspinna kruntimisest ja sobiva toote valikust, räägime Kiilto uuenevast põrandatasandusseguse sortimendst, toodete omadustest ja vigade vältimise võimalustest.

Tutvustame katete liimimise töövõtteid, erinevaid katete tüüpe ja erinevaid Kiilto põrandaliime nende paigalduseks.

Praktilises osas tutvume põrandatasandussegu pumbateenust pakkuva veoki furgooni sisu ja tööpõhimõtetega, toimub Kiilto isevalguva ja täitesegu valu ning anname praktilise ülevaate põrandaliimidest.

Lektorid: Aivo Jõemets, Tanel Lonks, Mart Luhari – Kiilto Eesti OÜ / Mehis Salu – Floorex OÜ


Registreerumine ja lisainfo: info.ee@kiilto.com ja tel 6031902

Koolitusel osaleja peab olema kehtiva vaktsineerimis passiga, kehtiva läbipõdemist tõendava dokumendiga või PCR testiga, mis pole vanem kui 72 tundi.

Kohapeal toimuvate koolituspäevade kestus u. 5 h, sisaldades kohvipause ja toitlustust. Veebikoolituse kestvus u 2 h. Osalenud saavad soovi korral tunnistuse. Kui registreerunu ei ole oma mitteosalemisest ette teatanud vähemalt 2 tööpäeva, esitab Kiilto Eesti OÜ arve 10.- euro ulatuses tehtud kulutuste katteks. Koha olemasolu kindlustab võimalikult varajane registreerumine.

Kõik meie koolitused on TASUTA!