Süsinikuaruanded aitavad arendajal Bonaval arvutada keskkonnamõju

Kiilto varustab Soomes oma põrandate tasandusteenuse kliente süsinikuaruandega, mis sisaldab teavet kasutatud komponentide ja tarnest tulenevate süsinikdioksiidi heitkoguste kohta. Süsinikuaruanne on lihtsustanud arendajal Bonaval valminud hoonete kogu heitkoguste arvutamist.

Bonava on üks Euroopa juhtivaid hoonearendajaid. Alates asutamisest üle 80 aasta tagasi on ettevõte ehitanud rohkem kui 40 000 kodu. Praegu töötab Bonavas 1300 spetsialisti Saksamaal, Rootsis, Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus. Aastate jooksul on ettevõttest saanud üks juhtivaid elamuehitajaid Põhja-Euroopas.

Bonava visioon on arendada naabruskonda, mis muudab säästva eluviisi elanike jaoks lihtsamaks. Ettevõte uurib uusi tehnoloogiaid ning valib hoolikalt materjale ja ehitustavasid, et luua kodusid, mis on keskkonnahoidlikud nii elanike kui ka planeedi suhtes.

Keskkonnasõbralikkus on ehitussektoris kasvav trend ning süsinikdioksiidi heite arvutused muutuvad üha olulisemaks kestliku arengu ja vastutustundliku äritegevuse osaks. Rahvusvahelised ja riiklikud keskkonnastandardid ja -eeskirjad seavad ehitussektorile üha rangemad heitkoguste piirangud ning ka kliendid, nagu ettevõtted, linnad ja eraisikud, pööravad palju rohkem tähelepanu oma ehitusprojektide süsinikujalajäljele.

„See on täpselt see, mille jaoks süsinikuaruande süsteem välja töötati. Valminud hoone süsinikujalajälg koosneb mitmest osast ja me teame, et selle arvutamine on ehitusettevõtete jaoks töömahukas ning keeruline. Tahame aidata oma kliente, pakkudes mitte ainult teenust, vaid ka süsinikuaruannet, mis sisaldab põrandatasanduskomponentide ja tarne süsinikdioksiidi heitkoguseid,“ selgitab Eero Katajamäki, pumbatavate põrandatasanduskomponentide müügijuht.

Bonava süsinikuaruanne just õigel ajal

Bonava ehitab praegu Soomes Helsingis Vuosaari piirkonnas suuri kortermaju. Aurinkolahden Sitadelli kvartalis on juba valmis neli korterelamut, kaks on ehitamisel. Ehituse keskkonnamõju on ka selle objekti puhul oluline.

„Oleme võtnud kohustuse vähendada 2030. aastaks iga uue Bonava kodu puhul kasvuhoonegaase kogu väärtusahelas 50 protsendi võrra. Uurime pidevalt oma tegevuse mõju kliimale, tehes palju arvutusi süsinikujalajälje kohta,“ räägib Bonava ehitusinsener Sami Lammi.

Lammi ütleb, et valmis hoone jalajälge on raske arvutada. Ehitusprojektides kasutatakse eri materjale ja meetodeid, mis võivad mitmel viisil mõjutada süsinikujalajälje arvutamist. Samuti on paljudelt alltöövõtjatelt keeruline saada teavet selle kohta, milliseid materjale ja meetodeid nad on kasutanud. Lisaks võivad erinevad arvutusmeetodid ja standardid raskendada võrdluste tegemist ja tulemuste ühendamist.

„Kogu vajaliku teabe kogumine on aeglane ja keeruline, seega olime Kiilto süsinikuaruandega rohkem kui rahul. Aruandes on selgelt loetletud põrandatasanduskomponentide ning nende tarnimise ja paigaldamise süsinikdioksiidi heitkogused. Nii on selge vähemalt üks osa hoone heitkogustest ja me ei pea tegema selleks eraldi pingutusi. Kiilto aruannet on hoone üldiste heitkoguste arvutamisel lihtne kasutada,“ lisab Lammi.

Süsinikdioksiidi heitkoguste arvutamine: hetkel konkurentsieelis, hiljem tõenäoliselt nõue

Ehitusettevõtted, kes suudavad tõestada oma pühendumust kestlikule arengule ja keskkonnavastutusele, võivad tõsta oma maine ja kaubamärgi veelgi paremasse valgusse ning saada konkurentide ees eelise. Kõige olulisem on siiski kaitsta keskkonda, mille eest peame kõik võtma vastutuse.

„Heitkoguste vähendamine on hädavajalik ja selleks on vaja erinevaid lahendusi. Vajalik on koostöö ehitusmaterjalide tööstuse ja projekteerijate vahel, et saaksime välja arendada ja kasutama hakata uusi, väiksema süsinikusisaldusega ehitusmaterjale, edendada ringlussevõetud ja taaskasutatavate materjalide kasutamist ning võib-olla isegi kasutada ära terveid ehituskomponente,“ selgitab Lammi.

Tulevikus peame klientide nõudmiste ja õigusnõuete tõttu heitkoguseid veelgi vähendama. Kliendid eelistavad kasutada keskkonnahoidlikke ja vähese heitega ehitusmaterjale ja -meetodeid. Võimalik, et mitte väga kaugel tulevikus valivad kliendid arendaja valmisehitatud hoone heitkoguste hulga järgi.

„Jõupingutused kliima kaitsmiseks hoogustuvad ja sammu pidamiseks peavad ehitusettevõtted kokku hoidma. Süsinikuaruanne lisab läbipaistvust ehituse keskkonnamõju vallas ja aitab teha komponentide valikul teadlikke otsuseid,“ ütleb Katajamäki.