Olulised verstapostid kestlikkust toetavas tegevuses aastal 2023

Keskkond on Kiilto kestlikkust toetavates meetmetes kesksel kohal. Keemiaettevõttena on Kiiltol parim positsioon, et mõjutada eelkõige keskkonnavastutuse küsimusi. Meie lubadus keskkonnale, mille andsime 2018. aastal, on sellest ajast alates suunanud meie kestlikkust edendavat tööd ja teabevahetust. 2023. aastal oli nii õnnestumisi, uuendusi kui ka kasulikke õppetunde.

Meie keskkonnalubaduse eesmärkide täitmine

Meie keskkonnalubadus on jaotatud neljaks valdkonnaks, mis hõlmavad kogu meie tegevust.

Energia ja kliima

Kiilto eesmärk on saavutada 2028. aastaks oma tegevuses süsinikuneutraalsus ning vähendada kaudseid (skaalal ulatus 3) heitkoguseid. Me liigume selle eesmärgi suunas kindlaksmääratud sammudega.

2023. aastal keskendusime heitkoguste arvutusmetoodika arendamisele, et toetada paremini otsuste tegemist ja võimaldada meil juba praegu, näiteks tooraine ostmisel, erinevaid heitetegureid arvesse võtta.

Kiilto ja energiaettevõte Lempäälän Lämpö alustasid kahepoolset energiapartnerlust. Külmal aastaajal ostab Kiilto Lempäälän Lämpölt bioenergia abil toodetud kaugkütet, et kütta meie ruume, kui meie soojuspumpadest ei piisa. Soojal aastaajal soojendatakse kaugkütteklientide dušivett elektrijaamast saadava heitsoojusega. Tänu uuele süsteemile on Kiilto tehas suutnud oluliselt vähendada maagaasitarbimist, mis on viinud Kiilto lähemale oma süsinikuneutraalsuse eesmärkide täitmisele.

Materjalid

Tooraine on Kiilto suurim kaudsete (skaalal ulatus 3) heitkoguste allikas. 2023. aasta alguses tegime märkimisväärse hulga arvutusi ja uuringuid, selgitamaks välja meie kõige suurem heitkoguste vähendamise potentsiaal ja võimalused oma süsinikujalajälje vähendamiseks.

Samuti viisime läbi põhjaliku uuringu korduskasutatavate konteinerite pesemise kohta ja otsustasime pesemisteenuse sisse osta. See muudatus toetab meie eesmärki vähendada tootmisvee tarbimist 20% iga toodetud tonni kohta.

Meie Turu tehas saavutas eesmärgi kahekordistada aastaks 2025 ringlussevõetud ja taastuva tooraine kasutamist meie keemiatehastes võrreldes 2018. aastaga. Nende materjalide osakaal meie Turu tehases on praegu 29%. Tehas toodab professionaalseid hügieeni- ja tarbekaupu.

Samuti tegime arvukalt uuringuid ja küsitlusi, et tagada säästvam materjalivoog. Oma töö tulemusena paranes oluliselt meie võime kasutada näiteks massibilansi materjale.

Pakendamine ja logistika

Jätkasime 2023. aastal sihikindlalt oma tööd eesmärgiga vähendada igal aastal fossiilse ja esmase pakendimaterjali kasutamist.

2019. aastal astusime esimesed sammud suletud pakendiringluse suunas ja käivitasime katseprojekti professionaalsete hügieenitoodete pakendite taaskasutamiseks. 2023. aastal taaskasutasime koostöös klientidega kokku 5000 kilogrammi pakendeid, millest valmistatakse sel kevadel uued pakendid.

Lisaks uurisime, kas tarbijad on valmis pakendeid korduskasutama. Kiilto katsetas Serto pesupesemisvahendi korduvtäitmist tarbijapunktis. Katseprojektiga soovisime algatada arutelu selle üle, kuidas pakendite keskkonnamõju vähendamist tõhusamalt käsitleda ning selgitada välja tarbijate ja kaubanduse huvi selliste lahenduste vastu.

Partnerlus

Kõige olulisemad partnerlust puudutavad verstapostid olid seotud meie eesmärgiga vähendada klientide keskkonnajalajälge.

Aasta jooksul suurenes nende Kiilto toodete arv, millel on rangete keskkonnanõuete järgimist nõudev Põhjamaade luige ökomärgis. Näiteks on Kiilto ökomärgisega majapidamispuhastusvahendite arv suisa kahekordistunud. See kajastub ka klientide valikutes, kuna ökomärgisega toodete müük kasvas 24%. Lisaks sellele valivad üha enam kliente oma professionaalsed hügieenitooted Natura tootesarjast, mis on valmistatud biolagunevatest ja taastuvatest materjalidest.

Kohapeal puhastamise (cleaning in place, CIP) optimeerimine tööstusprotsessis säästis ühele Kiilto piimatööstuse kliendile rohkem kui kuus miljonit liitrit vett.

Tänu pakendimuudatusele vähenes toorplasti kasutamine peaaegu 38 000 kilogrammi võrra. Kiilto kodupuhastuseks mõeldud pihustuspudelid, mis varem olid valmistatud toorplastist (HDPE), on nüüd valmistatud 100% ringlussevõetud plastist (R-PET).

Loe artiklit: Aastaga kahekordseks: Soome enim kasutatav majapidamispuhastusvahendite kaubamärk kahekordistab aastaga keskkonnamärgisega toodete arvu – Kiilto Fi

Loe lähemalt Põhjamaade luige ökomärgise ja selle keskkonnakriteeriumide kohta siit: Tere tulemast – Põhjamaade luige ökomärgis

Tegutsemislubadus inimestele keskkonna vallas

2023. aastal tegi Kiilto sotsiaalse vastutuse vallas suure sammu edasi. Leidsime, et sotsiaalset vastutust tuleb vaadelda terviklikumalt, ja võtsime vastu sotsiaalse vastutuse tegevuskava. Meie keskkonna vallas toimivat tegevuskava rakendati ka sotsiaalse vastutuse arendamisel. Tegevuskava jaguneb nelja projektirühma, mis hõlmavad kõiki Kiilto töötajaid: tervis ja ohutus, inspiratsioon ja pädevus, inimõigused ning partnerlus. Igas valdkonnas seatud eesmärkidega tahame tagada Kiilto positsiooni praeguse ja tulevase vastutustundliku töökohana.

Meie tegutsemisviis peab vastama mitte ainult meie töötajate ja klientide, vaid ka õigusaktide nõuetele. 2023. aastal arendasime oma tegevusmudelit eelkõige selleks, et võtta tarneahelas arvesse sotsiaalse vastutuse aspekte. Umbes 200 aktiivset Kiilto töötajat eri tegevusriikidest osales ka ulatuslikus kultuurialases koostöös, mille eesmärk on tugevdada ühtse ettevõtte kogemust.

Kestlik juhtimine

Kiilto sai 2023. aastal oma kolmeteistkümnenda järjestikuse Achieveri sertifikaadi. Vähem kui üks protsent ettevõtetest on saanud selle sertifikaadi rohkem kui kümme aastat järjest. See saavutus on kõigi Kiilto töötajate suure töö tulemus. Sertifikaadi saamiseks mõõdetakse ettevõtte finantsseisundit kuuel tasandil: kasv, kasumlikkus, finantstulemused, likviidsus, riskitaluvus ja maksevõime. Achieveri sertifikaati annab välja finantsuudiste ajaleht Kauppalehti.

Lisateavet meie kestlikkusalase tegevuse kohta leiate 2023. aasta kestlikkusaruandest.

Lisateave:

Laura Heinovaara
kestlikkuse kommunikatsioonijuht
laura.heinovaara@kiilto.com
+358 50 5969 424