Kiilto KLR
Seina tasanduspahtel

Kivimaterjalist seintele mõeldud tasandav krohvisegu Kiilto KLR on sobivaks aluskihiks Kiilto hüdroisolatsioonimastiksitele. Vajaduse korral saab tasandatud pinnad siluda näiteks Kiilto SK märgruumide krohviseguga.

Eriomadused

  • kihi paksus 3–25 mm, osaline tasandamine max 50 mm
  • tsemendipõhine
  • tööaeg 2–3 tundi
  • kuivamisaeg 1–3 päeva
  • katvus 1,6 kg/m²/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto KLR on tasandav krohvisegu kivimaterjalist seinapindadele. Viimistletud pinna võib katta hüdroisolatsioonimastiksiga või üle plaatida. Kui värvimiseks on vaja veelgi siledamat pinda, saab tasandatud seina katta näiteks Kiilto SH seinapahtliga.

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Kihi paksus

osaline tasandamine 3–50 mm, tasandamine 3–25 mm.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

u 1 mm

Nakketugevus

> 0,5 MPa

PINDAMISKUIV

u 1–3 päeva (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

3,8–4,4 l (19–22%) vett / 20 kg pulbrit

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivabaasil pulber

Survetugevus

klass CSIV (EN 998-1)

Tööaeg

u 2 h (18 °C)

Värvid

hall

Kasutusjuhend

Tasandatavad pinnad peavad olema piisavalt tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel võib aluspinda enne uue tasanduskihi pealekandmist ettevaatlikult lihvida ja puhastada.
Valage pulber jahedasse ja puhtasse vette ning segage käsitsi või segumikseriga. Valmis segu tuleb ära kasutada 2–3 tunni jooksul (+18 °C juures). Kandke Kiilto KLR pinnale pritsiga või suruge see käsitsi tugevalt vastu aluspinda. Pritsitud pindasid võib tasandada näiteks teraspahtlilabidaga. Pind on silutav. Kui kasutate tugevdamiseks värskesse segusse paigaldatavat Kiilto krohvimisvõrku, siluge pinda teraspahtlilabidaga, et jätta võrk segukihi keskele. Kui kiht on kuivanud, võib peale kanda teise kihi. Kuivades tingimustes võib kihi kuivamise kiirendamiseks seda veega pritsida.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp