Kiilto Superfix DF Valge mittevalguv remontplaatimissegu

Vähetolmav, mittevalguv, ökonoomne, elastne, kergsideainega plaatimissegu keraamiliste plaatide paigaldamiseks. Ideaalne suurte seinaplaatide paigaldamiseks. Pikem tööaeg. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. C2TES1. C2ES2 lisaainega Kiilto Fixbinder

Erifunktsioonid

  • vähetolmav, kergsideainega, mittevalguv
  • keraamiliste, klaasmosaiik-, marmor- ja kiviplaatide kinnitamiseks
  • sobib kasutamiseks välistingimustes
  • C2TES1
  • vuukimine: seinad 12 tunni pärast, põrandad 24 tunni pärast
  • kulu 1,5–2,2 kg/m²

Kasutusala

Mittevalguv, ökonoomne, kerge plaatimissegu mitteniiskustundlike keraamiliste plaatide ja kivide paigaldamiseks vinüüliga, värviga, plaatidega, klinkerplaatidega kaetud pindadele ja muudele üldkasutatavatele pinnakatetele, samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi või Kiilto Kerastopiga töödeldud pindadele, nt kipsplaadile. Tänu uuele valemile on toode segamisel peaaegu tolmuvaba. Plaatimistööd saab sooritada ilma vuuginöörita. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ei sobi kasutamiseks pindadel, mis on pidevalt vee all (nt. basseinid).

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage veebaasil silumis- ja tasandussegud. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada (v.a plaatpinnad). Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist. Plast-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et:

- pind on plaatimiseks piisavalt tugev,
- plaaditav pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal,
- vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt Maalarinpesu puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult.
Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm;

Kulu

u 2,2 kg/m² kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
u 1,5 kg/m² kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: 4 mm x 4 mm x 4 mm). 4 mm).

Pakendi suurus
EAN-kood
4 kg 6411512029054
15 kg 6411512029207
Pakendi suurus 4 kg
EAN-kood 6411512029054
 
Pakendi suurus 15 kg
EAN-kood 6411512029207
 
Libisemine

alla 0,5 mm (EN1308)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta

Kulu

u 2,2 kg/m² kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
u 1,5 kg/m² kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: 4 mm x 4 mm x 4 mm). 4 mm).

Avatud aeg

üle 0,5 MPa / 30 min (EN 1346)

Tuletundlikkusklass

E

Deformatsioon

üle 2,5 mm (EN 12002)

Segamissuhe

u 5,5 l vett / 15 kg pulbrit (seinad)
u 6,5 l vett / 15 kg pulbrit (põrandad)

Tööaeg

Töötlemisaeg u 3 tundi pärast vee lisamist.

Nakketugevus

üle 1,0 MPa EN 1348

Pakendi suurused

4 kg plastnõu, 15 kg kott

Külmakindlus

Külmakindel

Max tera suurus

0,5 mm

Sideaine tüüp

polümeeri-valge tsemendi-kergsideaine-kvartsiliiva baasil pulber

Aluspõranda niiskus

- betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 5 °C

Klassifikatsioonid

C2TES1 (EN 12004), M1

Kasutusjuhis

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 10–15 min ja segage veel kord kergelt. Kandke plaatimissegu segukammiga tugevalt vajutades pinnale, mille saab plaatida 15–20 minuti jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaatide asendit on võimalik muuta 15 minuti jooksul. Tõstke pisteliselt paigaldatud plaate ja kontrollige, et plaadi tagakülg oleks piisavalt seguga kaetud (kahhelplaadid 70–75% ja klinkerplaadid 80–90%). Välistingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülg olema seguga kaetud 100%. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist.

Värsked segujäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Seinaplaadid saab vuukida 12 tundi pärast plaatimist, põrandaplaadid 24 tunni pärast. Soovitame kasutada Kiilto vuugitäidist. Laske plaatidel nädal aega kuivada enne hariliku kasutuse alustamist. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimel.

Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, seina- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuukige silikoonhermeetikuga Kiilto Sanitaarsilikoon.

Kiilto Fixbinder lisandi juhistekohase lisamise abil saab suurendada toote elastsust (CE-märk C2ES2).

Sobib väiksemate pinnaebatasasuste parandamiseks enne plaatimist. Mitme millimeetri kõrguste pinnaebatasasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp