Kiilto Medium remondipahtel

Valmispahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Nakkub hästi ka värvitud pindadega. Sobib vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile.

Erifunktsioonid

  • universaalne
  • sobib ka vuugilindi kinnitamiseks
  • kriimustuste ja max 5 mm aukude parandamiseks
  • max täitepaksus kuni 3 mm
  • ülelihvitav 2–3 h pärast täitmist, lõplik kuivamisaeg 2–3 h/mm
  • võib üle värvida või tapeetida
  • kulu 0,4 m²/tuub/mm

Kasutusala

Kiilto Medium on veepõhine valmissegu seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Sobib ka kipsplaatide tugevdusteipide kinnitamiseks ja tasandamiseks. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardite EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 nõuetele. Kiilto Medium sobib kipsplaatide ja muude ehitusplaatide, aga ka betoon-, krohv- ja tasandusseguga töödeldud pindade viimistlemiseks.

Kulu

Üks tuub katab u 0,4 m ² ala (1 mm paksune kiht) või u 600 väikest auku (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Pakendi suurus
EAN-kood
400 ml 6411512012506
Pakendi suurus 400 ml
EAN-kood 6411512012506
 
Värvid

Helehall

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Kulu

Üks tuub katab u 0,4 m ² ala (1 mm paksune kiht) või u 600 väikest auku (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Kihi paksus

3 mm, aukudes 5 mm

Tuletundlikkusklass

A2-s1, d0 (EN 13963)

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 18524)

Pakendi suurused

400 ml plasttuub

Paindetugevus

> 320 N (EN 13963)

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Klassifikatsioonid

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhis

Krohvitav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pind enne järgmise kihi pealekandmist lihvida ja kogu lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEED