Kiilto LW Niiskuskindel valmispahtel

Niiskuskindel valmispahtel seinte ja lagede tasandamiseks kuivades ja märgades ruumides. Annab sobiva pinna veetõkke paigaldamiseks, plaatimiseks või värvimiseks. Max kihi paksus tasandamisel 3 mm, aukude täitmisel 10 mm. Veeslahustuv.

Erifunktsioonid

  • kergpahtel märgadesse ruumidesse
  • siseruumide seintele ja lagedele, niiskuskindel
  • annab sobiva pinna veetõkke paigaldamiseks ja plaatimiseks
  • tasandamine max 3 mm kiht, aukude täitmisel max 10 mm
  • kuivamisaeg 2–3 h/mm

Kasutusala

Kiilto LW on veeslahustuv, kasutusvalmis universaalpahtel. Pahtel annab sobiva pinna veetõkke paigaldamiseks, plaatimiseks või värvimiseks. Vastab standardi EN 15824:2009 nõuetele.

Pakendi suurus
EAN-kood
3 l 6411512003030
10 l 6411512003108
Pakendi suurus 3 l
EAN-kood 6411512003030
 
Pakendi suurus 10 l
EAN-kood 6411512003108
 
Värvid

Rohekas

Erikaal

1,1

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

Kihi paksus

3 mm, aukude täitmisel 10 mm

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritsevatest oludest)

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN15824)

Pakendi suurused

3 l, 10 l plastnõu

Max tera suurus

0,15 mm

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine-lubjakivibaasiline tasanduspahtel

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Klassifikatsioonid

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL05 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto LW on valmispahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib pahtlit vedeldada väikese koguse veega. Kandke pahtel pinnale teraspahtlilabidaga

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

CEPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp