Kiilto LH Seinapahtel 1–2 mm

Liimipõhine seinapahtel kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Max kihi paksus tasandamisel 2 mm.

Erifunktsioonid

  • liimsideainel, valge
  • kuivadesse ruumidesse
  • seina- ja laepindadele
  • kuivamisaeg 1 ööpäev
  • kihipaksus 1–2 mm
  • kulu 1,2 kg/m²/mm

Kasutusala

Kiilto LH on liimsideainel seinapahtel kuivade siseruumide seina- ja laepindadele. Sobib ka lagede pritspahteldamiseks. Olenevalt täitevajadusest tuleb karedad pinnad eelnevalt pahteldada seinapahtliga Kiilto TT, Kiilto SK või Kiilto LK. Viimistletud pinna võib üle värvida või tapeetida. Enne tapeetimist on soovitatav pinnad kruntvärvida. Ei sobi kasutamiseks keraamiliste plaatide all või pvc seinakatete aluspinnaks.

Kulu

1 mm kiht/ m² / u 1,2 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512150208
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512150208
 
Värvid

Hele

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Kulu

1 mm kiht/ m² / u 1,2 kg

Kihi paksus

1–2 mm

Kuivamise kiirus

u 1 ööpäev (18 °C) (sõltuvalt töötingimustest)

Segamissuhe

7,0–7,5 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 24 h (18 °C)

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

0,25 mm

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovituslik: +18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Max vuugi deformatsioon

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto LH pulber aeglaselt jahedasse (+18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane massi. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda. Kui tahate jätta allesjäänud pahtli järgmiseks päevaks, katke nõu hoolikalt kinni, et pahtel ei kuivaks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp