Kiilto J Vuugilindipahtel

Veepõhine, kasutusvalmis vuugilindipahtel vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ning kuivades siseruumides seinte ja lagede tasandamiseks. Vuugilindi võib paigaldada käsitsi või spetsiaalse seadmega. Sobib ka aluspinna viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Max 2 mm

Erifunktsioonid

  • vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile
  • seintele ja lagedele siseruumides
  • hall
  • max 2 mm kiht
  • kuivamisaeg 1–2 h/mm

Kasutusala

Kiilto J on veeslahustuv, kasutusvalmis vuugilindipahtel, vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ning kuivades siseruumides seinte ja lagede tasandamiseks. Sobib ka aluspinna viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Viimistletud pinna võib tasandada, üle värvida või tapeetida. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardite EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 nõuetele.

Pakendi suurus
EAN-kood
3 l 6411512155036
10 l 6411512155104
Pakendi suurus 3 l
EAN-kood 6411512155036
 
Pakendi suurus 10 l
EAN-kood 6411512155104
 
Värvid

Helehall

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle 1 °C, 1 aasta.

Kihi paksus

2 mm

Tuletundlikkusklass

A2-s1, d0 (EN13963)

Kuivamise kiirus

u 1–2 h/mm (18 °C) (sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest)

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

3 l, 10 l plastnõu

Paindetugevus

> 320 N (EN13963)

Max tera suurus

< 0,2 mm

Sideaine tüüp

Polümeeri-lubjakivibaasiline pahtel

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Klassifikatsioonid

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto J on kasutusvalmis vuugilindipahtel, vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet veega.

Vuugilindi kinnitamine: kandke pahtel vuuki ja suruge lint kitsa teras pahtlilabidaga tugevalt vastu pahtlit. Seejärel kandke lindile teine pahtlikiht ja siluge laia teras pahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab vajadusel lihtsasti lihvida. Kui kipsplaat pole õhukeste servadega, siluge pahtlit ühtlaselt vuugi servast väljaspool, et saada sile pind. Sel juhul tuleks kipsplaadi servad kaldu lõigata. Vuugilindi saab paigaldada kipsplaadile ka spetsiaalse seadmega. Vaadake ka kipsplaadi tootja juhiseid.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp