Kestonit Optio laustasandusteks 3-20 mm

Isetasanduv universaalne põrandatasandussegu. Sobib ka värviga kaetavate põrandate tasandamiseks. Sobib pumbaga pealekandmiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • universaalne põrandatasandussegu
  • hea isetasanduvus
  • sobib pumbaga pealekandmiseks
  • käimiskuiv u 5 tunni pärast
  • põrandakatte saab paigaldada 1 päeva pärast/10 mm, 3 päeva pärast/20 mm

Kasutusala

Sobib 3–20 mm põrandatasanduskihi paigaldamiseks enne põrandakatte paigaldamist. Üle 20 mm kihtide tasandamiseks soovitame tasandussegu Kestonit Termo. Pole soovitatav kasutada mosaiikparketi alla jääva aluspinna tasandamiseks.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim ja värvipritsmed ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks betooni karedad, ebatasased alad ja kõrged servad.
Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer. Vajadusel tugevdage spetsiaalse leelisekindla klaaskiudvõrguga.

Kulu

1,6 kg/m² /1 mm kiht (u 12 l tasandussegu/kott)

Pakendi suurus
EAN-kood
Kestonit Optio/exp 20 kg 6411512409207
Pakendi suurus Kestonit Optio/exp 20 kg
EAN-kood 6411512409207
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Pindamiskuiv

1 päev / 10 mm; 3 päeva / 20 mm

Kulu

1,6 kg/m² /1 mm kiht (u 12 l tasandussegu/kott)

Kõndimiskuiv

u 5 h

Kahanemine

< 0,6 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

3–20 mm

Viskoossus

Valguvus 145–155 mm, EN 12706

Segamissuhe

u 4,5 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 30 min

Nakketugevus

(> 1 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Max tera suurus

u 0,5 mm

Sideaine tüüp

plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast, jahedat vett. Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veel kord tugevalt läbi. Kallake tasandussegu põrandale laiade triipudena. Aidake valgumisele vajadusel kaasa teraspahtlilabidaga. Tasandussegu võib pinnale kanda ka sobiva segupumbaga. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut. Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp